موضوعات مرتبط با: مدیریت فروش

22اسفند

نقش فن آوری در بهبود عملکرد فروشگاه های خرده فروشی

بکار گیری فن آوری در فروشگاه در قرن بیست یکم

نقش فن آوری در بهبود  عملکرد فروشگاه های خرده فروشی

هدف از این مقاله این است که توضیح دهد چگونه مدیران فروشگاه ها می توانند به طور موثر تر و کارآمد تر فن آوری های مختلف را به منظور بهبود عملکرد خود و اطلاع رسانی به مدیران اجرایی ارشد در شرکت های خرده فروشی مورد استفاده قرار دهند و چگونه این فن آوری ها می توانند در جهت بهبود عملکرد کلی فروشگاه های خرده فروشی مورد استفاده قرار گیرند.

نویسنده: محمد عزیزی

01دی

دوازده درس مهم در خرده فروشی

بيشتر خرده فروشان را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: آنهايي كه در برابر تغييرات مقاومت مي‌كنند و آنها كه تغييرات را مي پذيرند.

دوازده درس مهم در خرده فروشی

بيشتر خرده فروشان را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: آنهايي كه در برابر تغييرات مقاومت مي‌كنند و آنها كه تغييرات را مي پذيرند. برترين خرده فروشان در دسته دوم جاي دارند. آنها نه تنها تغييرات را مي پذيرند، بلكه براي روبرو شدن و پاسخ دادن به تغييرات كاملاً آماده هستند. اگر شما 12 مورد كــــــاربردي كسب و كار خرده فروشي را به كار ببريد، كارهايتان را ساده تر، سودتان را چند برابر و احتمال موفقيت خود را افزون تر خواهيد كرد. اين درسها براساس سالها تحقيق و تجربه عملي صدها خرده فروش كوچك و متوسط در تمامي نقاط جهان است كه به درجات بالايي از موفقيت بي سابقه رسيده اند.

نویسنده: محمد عزیزی