چهارمین کنفرانس خرده فروشی ایران

نوشته شده توسط فردکهن در . تحریر شده در اخبار فروشگاهی


چهارمین کنفرانس خرده فروشی ایران

چهارمین کنفرانس خرده فروشی ایران

4th Iran Retail Conference

موضوعات سخنرانی های چهارمین کنفرانس خرده فروشی ایران عبارتند از:

• روند های بین المللی خرده فروشی

• فرصت ها و تهدیدهای صنعت خرده فروشی ایران

• نقش دولت در صنعت خرده فروشی ایران

• مدلهای گوناگون کسب و کار خرده فروشی

• روند صنعت مجتمع های تجاری و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از رشد این صنعت

• نقش تکنولوژی در برنامه ریزی, مدیریت و توسعه خرده فروشی

• برنامه ریزی تجاری و مدیریت اثربخش و نقش آن در سودآوری خرده فروشی

• چیدمان فروشگاهی

• استراتژی ها و برنامه ریزی برای منابع, تامین کنندگان و خرید و نقش آن در افزایش بهره وری صنعت خرده فروشی

• عناوین اصلی در برنامه ریزی و مدیریت اجرایی هایپرمارکتها


زمان برگزاری: 9 و 10 بهمن ماه

مکان برگزاری: سالن همایشهای هتل المپیک

مدت برگزاری : 2 روز از ساعت 14 الی 16