موضوعات کارگاه های آموزشی شرکت سبز افزار در یازدهمین نمایشگاه کالا خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

نوشته شده توسط فردکهن در . تحریر شده در اخبار فروشگاهی


موضوعات کارگاه های آموزشی شرکت سبز افزار در یازدهمین نمایشگاه کالا خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

موضوعات کارگاه های آموزشی شرکت سبز افزار در یازدهمین نمایشگاه کالا خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

GreenWare Workshops at the Eleventh Exhibition of Goods, Services, Store Equipment, and Chain Stores

موضوعات کارگاه های آموزشی شرکت سبز افزار در یازدهمین نمایشگاه کالا خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای


• روز اول : هوش تجاری در صنعت خرده فروشی BI IN RETAIL

• روز دوم : باشگاه مشتریان و سیستم های وفاداری مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای
CUSTOMER CLUB and LOYALTY PROGRAMS IN CHAIN STORES

• روز سوم : مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر مدل CPFR ، برنامه ریزی ، پیش بینی و باز پر سازی مشترک
COLLABORATIVE, PLANNING, FORECASTING and REPLENISHMENT

• روز چهارم : سیستم های خرده فروشی شبکه های یکپارچه OMNI-CHANNEL


زمان برگزاری: 12 دی ماه الی 15 دی 1396

مکان برگزاری: محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 35 - غرفه سبز افزار آریا