ششمين كنفرانس تخصصی نظام پيشنهادها

در . تحریر شده در اخبار نظام پیشنهادها

ششمين كنفرانس تخصصی نظام پيشنهادها

حضور در ششمين كنفرانس ملی نظام پيشنهادها به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

ششمين كنفرانس تخصصی نظام پيشنهادها با حضور فعال شركت سبزافزارآريا

ششمين كنفرانس تخصصی نظام پيشنهادها به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران بصورت بسيار شايسته و مفيد با حضور اساتيد ، كارشناسان و برترين های نظام پيشنهادها در كشور برگزار گرديد.

در اين همايش غرفه شركت سبزافزارآريا به عنوان برترين غرفه انتخاب شد.