• معرفي مشتريان در واحد مشتري مداري هر شعبه ، بصورت راه دور ، روي سرويس دهنده مركزي شامل دانه هاي اطلاعاتي زير و دريافت كد اشتراك از سيستم و صدور كارت اشتراك .

 • پيشوند احترام، نام، نام خانوادگي، گروه، دسته بندي، كد ملي، تاريخ تولد، تاريخ ازدواج، مدرك و رشته تحصيلي، تلفن همراه، تلفن، ساير شماره تلفن، آدرس، كد پستي، آدرس پست الكترونيكي، كد اشتراك معرف (مشتري قبلي باشگاه)، توضيحات.

 • ارسال آخرين نسخه اطلاعات مشتريان و گروه بندي آنها به كليه شعب.

 • امكان تعيين ميزان امتياز جايزه به ازاي پوشش سقف امتياز طي مدتي خاص براي گروه مشتريان مورد نظر بطور مثال براي مشتريان گروه B كسب ۱۰۰۰ امتياز طي ۳۰ روز ۲۰۰ امتياز بعنوان جايزه در بر خواهد داشت.

 • امكان تعيين ميزان امتياز جايزه عضويت در باشگاه.

 • امكان تعيين امتياز بازاريابي به معرف مشتري جديد و اعطاي خودكار امتياز به معرف در صورت عضويت مشتري جديد.

 • تعيين آستانه تبديل امتیازات گروه مشتريان به جوايز و امكان بازخريد امتيازات بطور مثال براي مشتريان گروه A هر ۱۰۰ امتياز معادل۰۰۰/۱۰ ريال اعتبار منظور گردد .

 • شناسايي مشتري و گروه آن به هنگام كشيدن كارت روي صندوق فروش.

 • محاسبه امتياز خريد مشتري براساس قوانین امتیاز دهی خريد در روز جاري، گروه مشتري و گروه هاي كالايي خريداري شده به هنگام صدور فاكتور بصورت خودكار.

 • انعكاس امتياز كسب شده در رسيد مشتري و ترغيب وي جهت خريدهاي بعدي.

 • ارسال امتياز کسب شده مشتري به همراه مشخصات كامل فاكتور مربوطه به سرويس دهنده مركزي.

 • تبديل امتياز مشتري به اعتبار براساس نرخ تعيين شده در گروه مشتري مذكور.

 • امكان استفاده از مانده اعتبار (بازخريد امتيازات) به هنگام صدور فاكتور در صندوق فروش بصورت Real Time به نحوي كه حتي در همان لحظه اعتبار مصرف شده در پايانه ديگري در هيچ يك از شعب قابل استفاده نباشد.

 • انعكاس اعتبار استفاده شده و مانده اعتبار در رسيد مشتري.

 • كسر امتياز و به همان نسبت كسر اعتبار مشتري به ميزان برگشت از فروش.

 • عودت اعتبار استفاده شده به ميزان برگشت از فروش به جاي وجه نقد قابل عودت به مشتري.

 • امكان تعيين و تغيير كلمه عبور مشتري جهت جلوگيري از دسترسي غير مجاز به هنگام استفاده از اعتبار.

 • امكان مسدود نمودن كارت مشتري به دلیل مفقود شدن و صدور كارت المثني و حفظ امتيازات قبلي.

 • امكان غير فعال / فعال نمودن مشتري يا اعتبار وي.

 • امکان ارسال پيامك خودكار به مشتري به هنگام دريافت يا كسر امتياز خريد.

 • امکان ارسال پيامك خودكار به مشتري به هنگام دريافت يا كسر اعتبار و اطلاع رساني مانده اعتبار.

 • امکان ارسال پيامك خودكار به مشتري به هنگام دريافت امتياز جايزه و بازاريابي.

 • امکان ارسال پيامك تبريك خودكار به مشتري به مناسبت روز تولد.

 • امکان ارسال پيامك تبريك خودكار به مشتري به مناسبت سالگرد ازدواج.

 • امکان ارسال پيامك مجموعه اي به گروهي از مشتريان با توجه به مناسبات مختلف و نيز به منظور اطلاع رساني جشنواره‏ها، اطلاعيه‏ها و …

 • ارزيابي مشتريان با توجه به عملكرد خريد در مقاطع زماني مورد نظر و تعيين سطح و گروه هر يك با توجه به بازه هاي قابل تعريف بطور مثال طي شش ماه گذشته براي گروه B خريد تا سقف ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال سطح C ، خريد تا سقف ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال سطح B و خريد بيش از ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال سطح A منظور گردد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.