مدیریت پرسنلی و کارگزینی

احکام پرسنلی

( Personnel and recruitment management )

قابلیت های زیر سیستم احکام پرسنلی

  • تعیین واحدهای سازمانی و چارت سازمانی
  • معرفی کارکنان و ثبت قراردادهای پرسنلی
  • امکان طبقه بندی مشاغل و کنترل شرایط احراز هر طبقه
  • عوامل مزایا و کسور حقوق با امکان فرمول نویسی
  • صدور انواع احکام کارگزینی مشتمل بر حکم حقوق، انتصابات، انتقالات، ماموریت، ترفیعات، ارتقای رتبه، عائله مندی، تشویقات و تنبیهات.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.