داشبورد مدیریتی

سامانه جامع مدیریت مراکز تجاری

داشبورد مدیریتی و هوش تجاری

(Dashboard & BI)

قابلیت های داشبورد مدیریتی و هوش تجاری

  • تهیه انواع گزارشات و نمودارهای توصیفی مورد نیاز در قالب داشبورد نظیر قراردادهای در شرف انقضاء، سهم بری، مشخصات واحدها و …
  • تهیه KPI های مورد نیاز نظیر فروش و سهم بر متر مربع فروشگاه ها، پاخور(Footfall)، نرخ تبدیل جلب به جذب مشتریان (Conversion Rate) و …
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.