اشیا گمشده و کشف شده

سامانه جامع مدیریت مراکز تجاری

مدیریت اشیاء مفقودی و کشف شده

(Lost & Found Management)

قابلیت های زیرسیستم مدیریت اشیاء مفقودی و کشف شده

  • ثبت اشیاء کشف شده و تعیین محل کشف و فرد یابنده.
  • ثبت اشیاء مفقود شده با ذکر مشخصات شیء و کنترل کشف آن
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.