مستاجرین مشارکتی

سامانه جامع مدیریت مراکز تجاری

مدیریت مستاجرین مشارکتی

(Tenant Contributions)

قابلیت های مدیریت مستاجرین مشارکتی

  • تهیه ETL های مورد نیاز به منظور استخراج اطلاعات اقلام و فاکتورهای فروش فروشگاه های مشارکتی و تجمیع اطلاعات در انباره داده (Data Warehouse)
  • تهیه گزارشات و نمودارهای سهم بری مجتمع از فروش فروشگاه های مشارکتی مبتنی بر قراردادهای مستاجرین و فاکتورهای فروش تجمیعی
  • قابلیت استخراج اطلاعات سهم بری در مقاطع مورد نیاز و صدور سند حسابداری
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.