اخبار برچسب: داستان


داستان موفقیت وزارت آموزش وپرورش
داستان موفقیت وزارت آموزش وپرورش
داستان موفقیت وزارت آموزش وپرورش گردهمایی آموزش نرم افزار بهبود (نظام پیشنهادها) برای وزارت آموزش و پرورش به میزبانی استان...
داستان موفقیت اداره آموزش و پرورش فارس سبزافزارآریا
داستان موفقیت اداره آموزش و پرورش فارس
اداره آموزش و پرورش فارس گردهمایی آموزش نرم افزار بهبود ( نظام پیشنهادها ) برای اداره آموزش و پرورش استان...
داستان موفقیت بانک صادرات
داستان موفقیت بانک صادرات
موفقیت بانک صادرات گردهمایی آموزش نرم افزار بهبود (نظام پیشنهادها) برای بانک صادرات با حضور محترم جناب آقای بهرامی/معاونت مرکز...
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.