مدیریت تهیه و خرید

مدیریت تهیه و خرید

(Procurement Management)

قابلیت های زیر سیستم مدیریت تهیه و خرید

  • امکان صدور سفارش خرید و رسید اقلام وارده مبتنی بر آن
  • صدور خودکار صورتحساب خرید مبتنی بر رسید انبار و سفارش خرید مربوطه
  • امکان برگشت از خرید اقلام وارده
  • اتصال به سیستم حسابداری و صدور سند حسابداری خودکار مبتنی بر شابلون تعیین شده
  • گزارشات تهیه و خرید
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.