با همــــراهی شمــــا

0
سابقه فعالیت
value customers users viewer 0
تعداد کاربران(میلیون)
0
رضایت مشتریان(درصد)
0
تعداد مشتریان

نظام پیشنهادها و خلاقیت

مزایای استفاده سامانه نظام پیشنهادها و خلاقیت

هدف گذاری ، برنامه ریزی ، اجرا و کنترل
حوزه عملكرد وسیع بصورت دبیرخانه های یکپارچه و نامحدود
اندیشکده کارکنان ، بانک ایده ها

امکانات سامانه نظام پیشنهادها

گزارش های پویا

در این سامانه گزارش های متنوعی در قالب های آماری، توصیفی و نموداری تعریف شده و تمامی گزارش ها بر اساس مدل ارزیابی عملکرد ماهیت مورد گزارشگیری طراحی شده است که بتوان مدیریت عملکرد را در شاخص های مختلف و در کنار هم داشته باشیم تا مقایسه کاملی بدست آوریم.

اطلاعات بیشتر
www nezam
مدیریت جلسات

یکی از ابزارهای مفید سامانه ایجاد و مدیریت جلساتی ست که کمیته های بررسی کننده پیشنهاد برای بررسی و تصمیم گیری بر روی پیشنهادها تشکیل داده و نتایج حاصله برروی پیشنهادها اعمال می گردد.

اطلاعات بیشتر
مشاوره
به سبز افزار آریا اعتماد کرده‌اند ...

داستان موفقیت مشتریان

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.