مدیریت شارژ-هزینه

سامانه جامع مدیریت مراکز تجاری

مدیریت قراردادهای اجاره

(Lease Management)

قابلیت های قراردادهای اجاره

  • ثبت مشخصات واحدهای مورد نیاز اشخاص نظیر تعداد واحد، متراژ، ترجیح طبقه، کاربری و امکانات مورد نیاز و ثبت مشخصات مورد استفاده وی شامل صنف، برند و تعداد نفرات.
  • ثبت قراردادهای متنوع اجاره نظیر رهن و اجاره ثابت، مدت تنفس، سهم بری از فروش خالص و تعیین خاتمه آن جهت تمدید یا واگذاری قرارداد به شخص دیگر.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.