مستاجرین-مالکین

سیستم مدیریت مستاجرین و مالکین

(Management Tenants and Landlords)

زیر سیستم های نرم افزار مستاجرین و مالکین

مدیریت قراردادهای اجاره
مدیریت قراردادهای اجاره
 
مدیریت شارژ و هزینه ها
مدیریت شارژ و هزینه ها
 
  مدیریت مستأجرین مشارکتی
مدیریت مستأجرین مشارکتی
 
پورتال مستاجرین و پیمانکاران
پورتال مستاجرین و پیمانکاران
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.