مدیریت گشت زنی ماَمورین حفاظتی

سامانه جامع مدیریت مراکز تجاری

مدیریت گشت زنی مامورین حفاظتی

(Guard Touring & Tracking)

قابلیت های زیرسیستم مدیریت گشت زنی مامورین حفاظتی

  • تعیین مسیر گشت زنی مامورین حفاظتی و زمانبندی گشت.
  • ثبت گشت زنی مامورین در مسیرهای تعیین شده.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.