نگهداری و تعمیر

سامانه جامع مدیریت مراکز تجاری

نگهداری و تعمیر

(PM)

قابلیت های زیرسیستم نگهداری و تعمیر

  • انتخاب تجهیزات ثبت شده در سیستم اموال و تعیین سرویس های نگهداری و زمانبندی آنها
  • ثبت انواع فعالیت نگهداری یا تعمیر و تعیین چک لیست برای هر فعالیت
  • ثبت عیوب تجهیزات، علل رخداد و نحوه رفع آن
  • تعیین انواع سرویس های پیشگیرانه(PM) و اضطراری(EM)
  • زمانبندی فعالیت های نگهداری و اعلان انجام آن
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.