اخبار دسته بندی فروشگاهی: مدیریت مالی


صورتهای مالی
مدیریت قراردادهای فروش خدمات (صورتهای مالی) درخواست دمو دانلود کاتالوگ قابلیت های زیر سیستم صورتهای مالی
کنترل بودجه
کنترل بودجه (Budget control) درخواست دمو دانلود کاتالوگ قابلیت های زیر سیستم کنترل بودجه
مدیریت اموال
مدیریت اموال (Asset Management) درخواست دمو دانلود کاتالوگ قابلیت های زیر سیستم مدیریت اموال ثبت اطلاعات دارایی های ثابت نظیر...
حسابداری انبار
حسابداری انبار ( موجودی کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته ) ( Inventory Accounting ) درخواست دمو دانلود...
برنامه پرداخت متمرکز
برنامه پرداخت متمرکز (Centralized payment schedule ) درخواست دمو دانلود کاتالوگ قابلیت های زیر سیستم برنامه پرداخت متمرکز
مدیریت حسابداری
مدیریت حسابداری (Accounting management) درخواست دمو دانلود کاتالوگ نرم افزار حسابداری به عنوان قلب یک مجموعه نرم افزاری یکپارچه محسوب...
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.