اخبار دسته بندی فروشگاهی: مدیریت مشتریان و فروش


نرم افزار صندوق فروشگاهی
نرم افزار صندوق فروشگاهی ( Point Of Sale – POS ) درخواست دمو دانلود کاتالوگ صندوق فروش (Front Office) برگ...
کانال های فروش یکپارچه
کانال های فروش یکپارچه ( OMNI Channel ) درخواست دمو دانلود کاتالوگ قابلیت های کانال های فروش یکپارچه
فروش تلفنی
فروش تلفنی ( Telephone sales ) درخواست دمو دانلود کاتالوگ قابلیت های زیرسیستم فروش تلفنی
کیوسک سفارش گیری و پرداخت
کیوسک سفارش گیری و پرداخت ( Ordering and payment kiosk ) درخواست دمو دانلود کاتالوگ قابلیت های کیوسک سفارش گیری...
صندوق فروش اندروید
صندوق فروش اندروید ( Android Point Of Sale – POS ) درخواست دمو دانلود کاتالوگ نرم افزار صندوق فروش اندروید...
خزانه شعب
خزانه شعب ( Branch Treasury ) درخواست دمو دانلود کاتالوگ قابلیت های زیر سیستم خزانه شعب خزانه شعب بخشی از...
برنامه های وفاداری مشتریان
برنامه های وفاداری مشتریان (Customer loyalty programs ) درخواست دمو دانلود کاتالوگ بن و اوراق بهادار مانند بن نقدی و...
قراردادهای فروش منابع و خدمات
قراردادهای فروش منابع و خدمات ( Contracts sale of resources and services ) درخواست دمو دانلود کاتالوگ قابلیت های زیرسیستم...
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.