داستان موفقیت بانک صادرات

سبزافزار
۱۲ آبان ۱۳۹۹
داستان موفقیت بانک صادرات

موفقیت بانک صادرات

گردهمایی آموزش نرم افزار بهبود (نظام پیشنهادها) برای بانک صادرات با حضور محترم جناب آقای بهرامی/معاونت مرکز تحقیقات ، جناب آقای حمید رجبی/معاونت دایره نظام پیشنهادها ، جناب آقای مجید رجبی/رئیس دایره نظام پیشنهادها و جمعی از دبیران سرپرستی ها و کمیته های اجرایی در سطح استان تهران در بهمن ماه ۱۳۹۰ در محل سالن اجتماعات بانک صادرات برگزار گردید. مدرس این دوره جناب آقای مهندس کهن مدیر عامل محترم شرکت سبز افزارآریا بودند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.