abrano+

نقش فن آوری در بهبود عملکرد فروشگاه های خرده فروشی

سبزافزار
آخرین به روز رسانی ۳ اسفند ۱۴۰۱
نقش فن آوری
زمان مطالعه: 25 دقیقه
 • هدف از این مقاله این است که توضیح دهد چگونه مدیران فروشگاه ها می توانند به طور موثر تر و کارآمد تر فن آوری های مختلف را به منظور بهبود عملکرد خود و اطلاع رسانی به مدیران اجرایی ارشد در شرکت های خرده فروشی مورد استفاده قرار دهند و چگونه این فن آوری ها می توانند در جهت بهبود عملکرد کلی فروشگاه های خرده فروشی مورد استفاده قرار گیرند.
 
 • طرح / روش / رویکرد : با استفاده از یک رویکرد توصیفی ، مقاله فعلی فن آوری هایی را که مورد استفاده قرار گرفته شناسایی کرده و نشان می دهد که چگونه فن آوری می تواند توسط مدیران فروشگاه های خرده فروشی استفاده گردد .
 • یافته ها : توسعه فن آوری ها در بیش از ۲۰ سال گذشته مسیر مدیران فروشگاه ها را به سوی اجرای مسئولیت های خود همراه با پیشرفت در فن آوری های مختلف تغییر داده است ، انتقال سریعتر نتایج داده ها این توانایی را به مدیران فروشگاه ها می دهد تا فوراً نسبت به موجودی و مسائل مربوط به قیمت گذاری واکنش نشان دهند . با این حال ، با توجه به این که سرمایه گذاری های فن آوری می تواند متجاوز از میلیون ها دلار باشد ، و حاشیه سود و بهره وری موجودی بسیاری از خرده فروشان در طول ده سال گذشته دچار فرسایش شده است ، سهم تصمیم گیری های فن آوری اطلاعات به صورت تصاعدی رشد یافته ، بنابراین باید در ایجاد این تصمیمات دقت لازم در نظر گرفته شود .
 • مفهوم عملی : این موضوع برای دست اندرکاران خرده فروشی بسیار مهم می باشد زیرا توسط آن ، شناسایی نواحی که در آن عملکرد مدیران فروشگاه ها می تواند بهبود یابد انجام یافته است . این امر همچنین برای اساتید دانشگاه که خرده فروشی و خرید را به دانش جویان خود تدریس می نمایند با ارزش است زیرا توسط آن موضوعاتی را که باید در کلاس های درس گنجانیده شود فراهم می کند.
 • اصالت / ارزش : این مقاله مهم ترین فن آوری های جاری را که توسط مدیران فروشگاه ها در فروشگاه های مختلف و به منظور بهبود عملکرد آنها مورد استفاده قرار می گیرد را مورد شناسایی قرار داده است . به علاوه ، این مقاله شناسایی روند آینده فن آوری توسط خرده فروشان نوآور را اتخاذ می کند .

مقدمه :

 • یا پیدایش فن آوری های جدید ، به خصوص از ناحیه خرید کالا ، تاثیری در خرده فروشی داشته است ؟ از یک دیدگاه ، در ارتباط فروشگاه / تامین کننده در ۲۰۰ سال گذشته کمی تغییر اساسی به وجود آمده است . در واقع ، مدیران فروشگاه ها چیزی را که تامین کننده دارد می خواهند ، تامین کننده از قیمت نام می برد و مدیران فروشگاه ها قبول کرده و قیمت را پرداخت می کنند یا برای قیمت پایین تر و شرایط بهتر (مانند کمک هزینه تبلیغات ، پرداخت های مداوم ) مذاکره می کنند . این ارتباط تغییر نکرده است ، با این حال ، آنچه در رابطه فروشگاه / تامین کننده تغییر نموده است ، روند رو به رشد استفاده از فن آوری می باشد .
 • مواردی که از سالها پیش غیر قابل تصور بود ، همچون انتقال فوری داده های فروش ، امروزه امری عادی در صنعت خرده فروشی می باشد . با این که فن آوری شغل فروشگاه را ساده تر نساخته است ، اما فروشگاه را قادر به بهبود عملکرد شغلی خود از طریق دسترسی به اطلاعات و خودکارسازی وظایف معمول نموده است . علاوه بر این ، مدیران فروشگاه ها فن آوری های موجود را در شیوه های کسب و کار فعلی اصلاح کرده و بیشتر در حال توسعه فن آوری های جدید برای مواجهه و پیش بینی نیازهای مشتریان خود می باشند . بنابراین ، اهداف این مقاله توضیح دادن این امر است که چگونه مدیران فروشگاه ها می توانند به صورت موثرتر و کارآمدتر از فن آوری ها به منظور بهبود عملکرد خود استفاده کنند ، و این فن آوری ها چگونه می توانند به منظور بهبود عملکرد کلی فروشگاه های خرده فروشی و برای اطلاع رسانی به مدیران ارشد در شرکت های خرده فروشی مورد استفاده قرار گیرند .

مسئولیت های مدیران فروشگاه ها :

مدت های مدید است که نقش فروشگاه به مثابه ضرورتی برای دستیابی به اهداف شرکت های خرده فروشی به رسمیت شناخته شده است . در طول تاریخ معاصر ، مدیران فروشگاه ها با وظایف خرید که می تواند به شش حوزه اصلی طبقه بندی گردند درگیر می باشند :
 • (۱) تجزیه و تحلیل فروش گذشته و ترفیعات فروش : تجزیه و تحلیل الگوهای خرید مشتری و سپس پیش بینی نمودن روند آینده و خواسته ها و تمایلات مشتری .
 • (۲) برنامه ریزی بودجه بندی مالی : توسعه فروش و برنامه های خرید ، تجزیه و تحلیل حاشیه سود ناخالص ، پیش دستی در قیمت گذاری کمتر و محاسبه قیمت گذاری بالاتر .
 • (۳) توسعه کالا : انتخاب و قیمت گذاری کالا ، حضور در نمایشگاه های بازار تجاری ، ملاقات با تامین کنندگان و منابع کالا برای برچسب اختصاصی نام های تجاری.
 • (۴) برنامه ریزی و مذاکره با تامین کننده : انتخاب تامین کنندگان و ایجاد روابط .
 • (۵) آغاز برنامه های بازاریابی است : مواجهه با اهداف فروش از طریق تبلیغات ؛ ایجاد ترافیک در فروشگاه.
 • (۶) آموزش و توسعه کارکنان : ارائه اطلاعات مربوط به محصول برای برنامه ریزان ، تنظیم اهداف فروش .
یک فهرست بسیار مفصلی از فعالیت های تحت هر یک از این شش مسئولیت در جدول ۱ گنجانده شده است . اعداد و جزئیات بیشتر این فعالیت ها در طول سال ها تغییر نموده است تا جائیکه مدیران فروشگاه ها به مواضع خرید بیشتر تمرکز یافته معطوف شده اند . جور کردن کالا ، توسعه یافته و تفکیک بین خرید و فروش گسترده تر شده است . به صورت ویژه ، فروشگاه های تخفیفی ، فروشگاه های بخش بندی شده و فروشگاه های بدون طبقه بندی هر کدام روش های خودشان را در خرید و فروش دارند ، در نتیجه نحوه کار فروشگاه را برای وفق پیدا کردن با سازمان ایجاد می کنند . به جرات می توان گفت که منحصر به فرد بودن نتیجه گیری کار یک فروشگاه ، به جای مسئولیت های بزرگ در جزئیات مربوط به فعالیت های شان نهفته است ، که به نظر می رسد تواما به تمام وظایف مدیران فروشگاه ها گره خورده است . در مجموع با عنایت به فعالیت های مفصل ، نگرش دیگری از مسئولیت های فروشگاه می تواند به عنوان درصدهای زمانی که مدیران فروشگاه ها بر روی هر مسئولیت صرف می کنند مشاهده گردد . شکل (۱) یک نمودار دایره ای برای نشان دادن این درصدها برای یک فروشگاه در یک فروشگاه بخش بندی شده است. دیدگاه دیگری از یک کار و مسئولیت فروشگاه در شکل ( ۲ ) ، نشان داده شده است و زنجیره ای از فعالیت های مدیران فروشگاه را که با انتخاب مشتری و خرید کالا آغاز می گردد روشن می سازد . با این حال باید توجه کردکه این زنجیره یک توالی است که بارها و بارها ، نماد سازی روابط متقابلی از مسئولیت ها و فعالیت ها را ادامه می دهد .

تاثیرات فن آوری بر مدیران فروشگاه های خرده فروشی :

تاثیر فن آوری بر عملکرد یک شرکت موضوع ادامه جریان تحقیق بوده است . علاوه بر این ثابت شده است که رابطه بین فروشگاه و تامین کننده از طریق فن آوری اطلاعات پیشرفت یافته است . تمایز مهمی که در رابطه با وظیفه فن آوری است و در یک مطالعه فناوری اطلاعات توسط ساندرز (۲۰۰۸) تهیه شده است برای ارتباط فروشگاه / تامین کننده بکار برده می شود . با توجه به نظریه یادگیری ، ساندرز وظایف فن آوری را به صورت استخراج یا کاوش طبقه بندی کرده است . این بیشتر با ادبیاتی از تحقیق سیستم های اطلاعاتی ترکیب شده است که فن آوری را با هریک از وظایف خودکار سازی یا اطلاعاتی کردن برای یک شرکت نظریه پردازی کرده است . بنابراین ، خودکارسازی در ساخت وظایف درست به طور بسیار موثری کمک می کند ، و اطلاعات سازی در شناسایی عملیات همکاری می نماید . اطلاعات سازی ، که به عنوان توزیع اطلاعات تعریف شده است ، برای اولین بار توسط زوبوف ( ۱۹۸۸ ) از دانشکده بازرگانی هاروارد استفاده شد و امروزه به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد . ساندرز (۲۰۰۸) دریافت که هر وظیفه تاثیر متفاوتی بر روی موفقیت شرکت داشته و اینکه اثربخشی فن آوری به اجرا و استفاده مناسب آن وابسته است. به منظور دستیابی به ارزش نهایی پیشرفت های فن آورانه ، خرده فروشان باید ضرورت مولفه های بشریت را درک کنند . بنابراین ، کارکرد فروشگاه با وجود فن آوری بهبود یافته است اما با آن جایگزین نمی شود.
۱)تجزیه و تحلیل از فروش و تبلیغات گذشته  
 • تهیه گزارش های روزانه برای شناسایی بهترین تامین کنندگان و کندترین تامین کنندگان .
 • بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشات فروش
 • تجزیه و تحلیل الگوهای خرید مشتری و پیش بینی روند آینده
 • مرور تاریخچه موجودی کالا
 • تجزیه و تحلیل عملکرد فروشگاه و سطوح موجودی انبار
 
۲)برنامه ریزی بودجه مالی  
 • توسعه برنامه های فروش و برنامه های خرید
 • تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی حاشیه سود ناخالص
 •  نسبت واحد موجودی متوازن
 • سوابق کامل کاهش قیمت و گزارش ایجاد برنامه های راهبردی مالی / بودجه
 
۳)توسعه ، انتخاب و قیمت گذاری کالا  
 • طبقه بندی های برنامه ریزی و انتخاب کالا
 • بازدید بازارها و نمایشگاه های تجاری
 • کنترل خریدهای برنامه ریزی شده و سطوح موجودی کالا
 • نگهداری تعادل مناسب موجودی کالا و طبقه بندی نسبت واحد موجودی متوازن
 • سوابق کامل کاهش قیمت و گزارش ها
 • نظارت بر نشان گذاری قیمت
 • توسعه اهداف فروش ، سطوح موجودی ، خرید کالا با قیمت های افزایشی
 • تحریر سفارشات / پیگیری روی سفارشات
 
۴)برنامه ریزی و مذاکرات با تامین کننده  
 • حفظ روابط منظم محکم با تامین کنندگان و تولید کنندگان
 • تجدید ذخائر موجودی اولیه
 • نظارت بر مرجوعی ها به فروشندگان
 
۵)راه اندازی طرحهای بازاریابی  
 • توسعه راهبردهای کالا
 • اداره کردن فعالیت های آنلاین
 • آماده نمودن طرح های تبلیغاتی و ترویجی
 • درک و شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان
 • توسعه برنامه های توزیع برای دسته بندی کالاهای خاص
 
۶)آموزش و توسعه  
 • نظارت بر نیروی فروش
 • اداره مسائل مربوط به خدمات مشتری
 • برنامه زمانبندی ساعات کار کارکنان
 • نظارت بر شمارش موجودی کالا
 • انجام جلسات آموزنده با کارکنان فروشگاه
 

جدول ۱٫مسئولیت های مدیران فروشگاه

 
 

نمودار مسئولیت های یک مدیر فروشگاه

نمودار مسئولیت های یک مدیر فروشگاه

نمودار زنجیره ی خرید

نمودار زنجیره ی خرید
 • امروزه با افزایش در مقدار کلی داده های جمع آوری شده و در دسترس ، تغییری در عملیات فن آوری برای مدیران فروشگاه ها به وجود آمده است . در گذشته ، فن آوری عمدتاً در یک ظرفیت خودکارسازی کاربرد داشته است از قبیل بالا بردن سرعت امور روزمره و ارتباطات . با این حال ، با پیشرفت های ایجاد شده از طریق داده کاوی (DM) ، به عنوان مثال ، ظرفیت های اطلاعات سازی فن آوری برای تفوق جستن از ظرفیت های خودکار سازی گسترش یافته است . در حالی که خودکار سازی هنوز هم برای مدیران فروشگاه ها مهم است ، عملیات اطلاعات سازی برای راهبردی نمودن راه های جدید برای استفاده از اطلاعات به منظور افزایش سود و خدمات به مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و تبدیل به یک ضرورت در انجام کسب و کار برای مدیران فروشگاه ها شده است .
 
فناوری تعریف
CPFR     فرایند پیش بینی فروش مبتنی بر اینترنت که موجب کاهش هزینه های موجودی می شود در حالی که در دسترس بودن محصول در سراسر زنجیره تامین ، بهبود می یابد .  
  CRM     نرم افزاری که تماس های مشتریان ، خدمات فنی ، فروش های محصول را پشتیبانی کرده و برای پردازش سفارشات در سراسر فرآیند ارتباطات با مشتریان به منظور این که شرکت در بازار رقابتی تر شود ساخته شده است .  
  DM / DW     DM کشف خودکار خصوصیات “جالب” پنهان در یک پایگاه داده است که پتانسیل بالایی برای کمک به سودآوری یک خرده فروش دارد (فیوریتو و گیبل ۲۰۱۱). DW شامل ذخیره سازی مقادیر زیادی از داده های جمع آوری شده از عملیات خرده فروشان می باشد . این داده ها در یک مکان تمرکز یافته ذخیره می شود و برای کمک در فرایند تصمیم گیری نگهداری شده اند .  
  ECR     اجازه می دهد تا خرده فروشان و تامین کنندگان هزینه های عملیاتی کل را از طریق استفاده از سفارش گیری مجدد خودکار ، بارکد و نرم افزار کامپیوتر برای اثربخشی دفتر مرکزی و ارتباطات پایدار با تمام طرف های مرتبط کاهش دهند .  
  EDI     مبادله داده های کسب و کار ساخت یافته بین سیستم های رایانه ای همکاران تجاری در شکل استاندارد مورد توافق  
JIT     اصل اساسی توانایی پایین نگه داشتن موجودی کالاهای خام یا نیمه ساخته شده ‘ تا جاییکه ممکن است ، عدم نگهداری ذخیره کالا ، غیر از آنچه برای تولید فوری لازم است .  
  POS     سخت افزار و نرم افزاری است که برای نهایی نمودن فروش به یک مشتری مورد استفاده قرار می گیرد .  
  RFID     ساز و کاری که اجازه می دهد تا داده ها از طریق امواج رادیویی انتقال یابند.  
  QR     شامل ارتباطات الکترونیکی آنلاین داده های فروش از خرده فروشان به تامین کنندگان کالا بوسیله تامین بی درنگ کالاهای مورد نیاز خرده فروشان توسط تامین کنندگان ، بازگشت موجودی به میزان از پیش تعیین شده و بیان شده با تشریک مساعی خرده فروش و تامین کننده .  
  جدول ۲٫ کلمات اختصاری فناوری در فروشگاه  
فن آوری های مورد استفاده در توسعه سخت افزار و نرم افزار ، از جمله الکترونیکی تبادل داده ها (EDI) ، فن آوری های پایانه فروش (POS) ، سیستم های مدیریت موجودی کالا (IMSs) و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و DM ، در بسیاری از مسئولیت های فروشگاه در هر دو فعالیت خودکار سازی و اطلاعات سازی کمک کرده است . جدول ( ۲ ) ارائه شرح مختصری از فن آوری هایی است که مدیران فروشگاه ها را قادر خواهد ساخت عملکردشان را بهبود بخشیده و به عنوان نقشی که هر یک در توانایی مدیران فروشگاه ها برای ایجاد سود و برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان بازی می کند مطرح می باشد . جدول ( ۳ ) عمده مسئولیت های مدیران فروشگاه ها و فن آوری های استفاده شده توسط مدیران فروشگاه ها را برای انجام این وظایف برشمرده است ، که هرکدام به عنوان اینکه آیا این امر خودکارسازی کرده است و/ یا اطلاعات سازی را در مورد وظیفه ارائه کرده و علامت دار نموده است . اگر چه برخی از فن آوری ها ، مانند DM ، منحصراً در ظرفیت اطلاعات سازی وظیفه دارند ، دیگران همانند پایانه فروش Pos امکانات خودکارسازی را به خوبی اطلاعات سازی دارا می باشند .
وظیفه فناوری خودکارسازی اطلاعات سازی
تجزیه و تحلیل فروش گذشته DM / DW POS EDI RFID\ Barcodes X X X X X
برنامه ریزی مالی DM QR EDI POS X X X X X X X
توسعه ، انتخاب و قیمت گذاری کالا RFID\ Barcodes POS QR / ECR / JIT / CPFR CRM X X   X X
مذاکره با تامین کننده CPFR QR / ECR JIT X X X X X
برنامه های توسعه بازاریابی DM CPFR CRM X X X
آموزش و توسعه کارکنان POS CRM X X
جدول ۳٫ خلاصه ای از وظایف مدیران فروشگاه های خرده فروشی و فن آوری های مرتبط

فن آوری های خرده فروشی

بحث در خصوص تمام فن آوری های ممکن که استفاده شده یا می تواند توسط مدیران فروشگاه های خرده فروشی مورد استفاده قرار گیرد فراتر از محدوده این مقاله است . با این حال ، فن آوری هایی که ارائه شده اند توسط مدیران فروشگاه های خرده فروشی برای پشتیبانی از تمام مسئولیت های عمده از وظایفشان مورد استفاده قرار می گیرد . بحث با DM و انبار داده (DW) آغاز می شود ، که در تجزیه و تحلیل فروش گذشته ضروری می باشند که آنها مولفه های یک برنامه CRM می باشند و امروزه برای صنعت خرده فروشی حیاتی است . در ادامه شرح مختصری می آوریم از سیستم های EDI و POS که ابزاری بسیار ارزشمند برای فروشگاه در دریافت و ارسال داده ها به سرعت و با دقت می باشد . در دنباله این مبحث دو دستگاه ردیابی ، بارکد (BCs) و شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) معرفی می گردند ؛ هر دو آنها به عنوان مصالحی برای ساخت IMSs مورد استفاده خرده فروشان قرار گرفته است . چهار IMSs وجود دارند که در مورد آنها بحث می شود : پاسخدهی سریع (QR) ، پاسخ کارآمد به مصرف کننده (ECR) ، تولید به هنگام (JIT) و پیش بینی های برنامه ریزی مشترک و ذخیره سازی مجدد (CPFR) . در انتها نتیجه گیری مبحث فن آوری خرده فروشی با نگاهی به آینده ، به بررسی توامان نمایشگاه های الکترونیکی و شبکه های اجتماعی می پردازد .

داده کاوی و انبار داده ها

 • به طور سنتی ، اطلاعات فروش به صورت روزانه ذخیره شده و در یک سیستم عملیاتی خرده فروشان که ارجاعات متقابل و سازماندهی آسان را تایید نمی کند پردازش می شوند . این نیاز ، توسعه در DW و DM را در دهه ۱۹۸۰ به جلو می راند . DM به عنوان رایانه ای شدن فن آوری مورد استفاده برای یافتن روابط و الگوهای جالبی که در پایگاه داده پنهان بوده و به منظور کمک به فروشگاه در تصمیم گیری آگاهانه تعریف شده است . این امر مدیران فروشگاه ها را قادر می سازد تا DWs بزرگ را برای به حداکثر رساندن ارتباط با مشتری ، استفاده و تجزیه و تحلیل کنند . این داده ها معطوف به بینش نیاز ها و خواسته های مشتری و کمک به مدیران فروشگاه ها در تصمیم گیری های پیچیده می باشد . DM ، بیشتر به مدیران فروشگاه ها در پرداختن به پرسش های کسب و کار خاص کمک می کند . این امر از طریق استفاده فروشگاه از DM با هدف قرار دادن مشتریان بالقوه برای رویدادهای فروشگاه نمایان شده است . فروشگاه می تواند این فناوری را به بخش مصرف کنندگان مبتنی بر رفتار خرید آنها با کالای تامین کننده ، فروشگاه و یا قاعده زمانی مورد استفاده قرار دهد . فروشگاه سپس می تواند با مشتریان که آنها را در رویداد مشاهده نموده تماس بگیرد . دلایل اجرای فن آوری DM در یک کسب و کار فراوان است. تغییرات در محیط کسب و کار ، همچون بازارهای بسیار اشباع شده و مطالبات فزاینده مشتریان شرکت ها را تحریک می کند تا در چالش هایشان بالاتر قرار گیرند .
 • هرچند DM نمی تواند جایگزین تحلیلگران و کارشناسان آمار کسب و کار شود ، اما می تواند آنها را در پیدا کردن و تایید الگوهای موجود در داده ها مساعدت نموده و می تواند در پیش بینی رفتارهای آینده و توصیف یک بخش از بازار کمک کند . استفاده های دیگر از فناوری DM ، شامل تجزیه و تحلیل داده های POS برای پیش بینی روندهای مصرف کننده ، شناسایی حرکت موجودی ها در ارتباط با طرح بندی های فروشگاه ، یا فرصت های مقاطع فروش ، و بیشتر مشخص ساختن خصوصیات بخش های بازار می باشد . علاوه بر این ، مدیران فروشگاه های خرده فروشی می توانند اطلاعات DM را برای سفارشی کردن طرح بندی های فروشگاه برای ساخت محصولات با قابلیت دسترسی بیشتر برای مشتریان خود استفاده کنند ، نتیجه افزایش رضایت مشتری و سودآوری است.
 • DW شامل ذخیره سازی مقادیر زیادی از داده های جمع آوری شده از عملیات خرده فروشان می باشد . این داده ها در یک محل متمرکز ذخیره می شوند و به عنوان کمک به فرایند تصمیم گیری نگهداری می گردند . با توجه به میزان معمولا عظیم داده های جمع آوری شده ، نسخه های کوچکتر از DW ، به نام بازه داده ایجاد شده اند که به تمرکز بر روی یک منطقه از پایگاه داده مانند داده از نوع تراکنشی می پردازند . اگر چه این بازه های داده ارزانتر از انبارهای داده می باشند ، لیکن آنها جامعیت کمتری داشته و بنابراین ، به آن میزان در ارائه مشخصات جامع از مشتری اثربخش نمی باشند .
 • یک محدودیت DW محدودیت های آن از لحاظ مقدار داده هایی که می تواند جمع آوری و ذخیره گردد می باشد . در حالی که DW به عنوان عملیات خودکارسازی ، در جمع آوری و ذخیره سازی داده ها با بازده بیشتری نسبت به گذشته خدمت می کند ، امروزه عملیات اطلاعات سازی از این فناوری برای مدیران فروشگاه ها مهم تر شده است . به منظور افزایش پتانسیل DW ، خرده فروشان در جهت کسب بصیرت مشتری و راهنمایی تجارت کردن ، بازاریابی ، سرمایه گذاری و راهبرد های مدیریت برنامه های کاربردی ، DW را با فنون DM ترکیب می کنند .

مدیریت ارتباط با مشتری

 • در دورانی از گزینه های نامحدود ، مشتریان به سوی سازمان هایی که نیازهای مصرف کنندگان را درک کرده و خدمات قابل اعتماد ارائه می کنند متمایل می شوند . این مدیران فروشگاه های خلاق ، ارتباط با مشتریان خود را از طریق راهبرد CRM و با بهره گیری از فن آوری هایی همچون DM و DW بهبود می دهند . این فن آوری ها به طور کامل انقلابی در خدمات به مشتریان ایجاد کرده و ” بزرگ ترین فن آوری برای ضربه زدن به صنعت خرده فروشی در این دهه ” نام گرفته است . روند در CRM در حال حرکت به سوی صمیمیت مشتری و دانش سفارشی شده برای جذب و حفظ بر پایه مشتری می باشد . بنابراین ، به وضوح عملیات فن آوری به عنوان اطلاعات سازی نشان داده شده است ، مدیران فروشگاه ها فناوری DM را برای تبدیل “هوشمندی به صمیمیت” استفاده می کنند . با شناسایی با ارزش ترین و سودآور ترین مشتریان ، مدیران فروشگاه ها در حال توسعه راهبرد هایی برای وفادار ساختن آنها به شرکت می باشند .
 • با رقابت در حال رشد و اشباع در بازار و بعلاوه افزایش سود حاصل از وفاداری مشتری ، خرده فروشان در تلاش هستند تا خود را به وسیله حساس تر شدن به نیازهای مصرف کننده متفاوت کنند . برای این کار ، CRM ارزشمند شده است ، و به عنوان یک فرآیند تعاملی رسیدن به تعادل مطلوب بین سرمایه گذاری های شرکت ها و رضایتمندی از نیازهای مشتری به منظور
 • تولید حداکثر سود تعریف شده است . مدیران فروشگاه های خرده فروشی شروع به اجرای اصول بازاریابی رابطه با استفاده از برنامه های کاربردی CRM نموده اند .
 • یکی از مهم ترین اجزاء CRM ، شخصی سازی و یا توسعه مدیریت ارتباط در مسیری است که مشتری به صورت اختصاصی شخصی سازی شود . بنابراین ، شخصی سازی یک کلید برای ارائه اطلاعات خاص در مورد هر مشتری فردی است . CRM به خرده فروشان در ، ” هدفشان برای ایجاد یک تصویر از بخاطر سپردن مشتریان از طریق نام و دانستن رفتار خریدشان ” کمک می کند . در هسته اصلی CRM حداکثر سازی رابطه بین خرده فروش و مشتری وجود دارد ، که در شکل ۳ نشان داده شده است. پشتیبانی که DM به این فرایند ارائه می کند بی نظیر است. با استفاده مناسب ، CRM می تواند درک و بینشی را به بخشهایی از الگوهای خرید مشتری معطوف نماید و می تواند درآمد را افزایش داده ، وفاداری مشتری را بهبود داده و راهبردهای بازاریابی را نگهداری و به آن کمک نماید . CRM کمک به خرده فروش در درک مشتری خود بوده و مشتری می تواند تجربه تعامل شخصی تر از طرف خرده فروش داشته باشد . درک مشتری برترین موفقیت برای خرده فروشان و مدیران فروشگاه ها و فن آوریDW ، DM ، و CRM ابزار لازم برای کمک در این فرایند می باشند.

تبادل الکترونیک اطلاعات

فن آوری هایی که در ۲۰ سال گذشته توسعه یافته به طرز چشمگیری مسیر مدیران فروشگاه ها را از ارسال و دریافت ارتباطات تغییر داده است . پیشرفت در این زمینه اجازه داده تا انتقال داده ها سریع تر گشته همچنانکه واکنش فوری به موارد مربوط به موجودی را باعث گردیده است . فن آوری هایی مانند EDI افزایش و بهبود جریان ارتباطات ، افزایش سود و بهره وری را بدنبال داشته است . EDI به عنوان نقل و انتقال اسناد استاندارد الکترونیکی و داده های کنترل شده بین و درون سیستم های رایانه ای در کسب و کارها و سازمان ها بدون دخالت انسان تعریف شده است. دفاتر شرکت های بزرگ ، فروشگاه ها ، تولید کنندگان و مراکز توزیع ، به طور معمول EDI را به عنوان اجازه جریان سریع تر اطلاعات و با ضریب اطمینان بیشتر نسبت به اسناد کاغذی مورد استفاده قرار می دهد . مدیران فروشگاه ها انواع اطلاعات را از این راه از جمله سفارشات خرید ، فروش ، کاهش قیمت ها ، باز بودن گزارش های خرید ، سطوح بررسی توسعه محصول ، و همچنین تبلیغات و موارد بررسی پیشبرد فروش انتقال می دهند . این امر اثربخشی بیشتری را ایجاد می کند تا زمان و پول توسط فروشگاه ذخیره شود . علاوه بر این ، EDI خطاها را به حداقل می رساند و امنیت را حداکثر می سازد زیرا انتقالات به صورت الکترونیکی و با استفاده از رمز محافظت شده نرم افزار انجام می شود . امروزه ، در بسیاری از EDI ها انتقال با استفاده از اینترنت می باشد با این حال ، شبکه های ارزش افزون (VANs ) هنوز هم فعال است . VANs ارائه دهندگان خدمات شبکه شخص ثالث هستند ، که تبادل الکترونیکی اطلاعات را بین شرکای تجاری برقرار کرده و برای کمک به مدیران فروشگاه ها و تامین کنندگان به منظور خودکار سازی بسیاری از ارتباطات کسب و کار خود ، به ویژه هنگامی که ارسال اطلاعات اختصاصی است و نیاز به برخورداری از بیشترین امنیت دارد مورد استفاده قرار می گیرد . VANs به خرده فروشان برای قطع هزینه ها کمک می کند و اجازه می دهد تا انتقال سریع تری از طیف گسترده ای از وظایف صورت پذیرد . بنابراین ، استفاده از EDI ، تقریبا بوسیله هر فروشگاه خرده فروشی ، برخی از وظایف معمول را خودکار کرده و روش های ارتباطی گذشته را از طریق استفاده از پست الکترونیکی و ذخیره زمان فروشگاه بهبود داده است که در حال حاضر می تواند به صورت موثرتری استفاده شود . فروش در فناوری های نه چندان اخیر ، سیستم های POS تقریبا در هر نوع از خرده فروشی حضور و استقرار یافته است . POS اشاره به سخت افزار و نرم افزار است که برای نهایی کردن فروش با یک مشتری مورد استفاده قرار می گیرد . این سیستم ها به منظور خودکارسازی این فرآیندها در انتخاب و قیمت گذاری کالا استفاده می شود . نمونه ای از خودکارسازی زمانی است که فروشگاه تغییرات قیمت را از طریق سیستم POS به فروشگاه انتقال می دهد . علاوه بر این ، مادامیکه خرید انجام می گردد ، داده ها به سرور مرکزی خرده فروش منتقل می شود برای اینکه به فروشگاه در تجزیه و تحلیل روندهای جاری کمک نموده ، در روند پیش بینی و با سفارشات و سفارش مجدد همکاری نماید . دریافتند که مدیران فروشگاه ها منافع POS را درک نموده و اتخاذ EDI در تمام سطوح مورد استفاده ، نشان می دهد که خرده فروشان به تجربه ، نسبت بازگشت سریع سرمایه گذاری خود را در فن آوری مشاهده کرده اند . پیشرفت های فن آوری در سیستم های POS کارایی مدیران فروشگاه ها را افزایش داده است و با وجود خودکار سازی وظایف ، ارائه اطلاعات دقیقه ای است که مدیران فروشگاه ها برای خرید های آینده نیاز دارند و حرکت کارآمد کالا به سوی مشتریان را باعث می گردد .

سیستم های موجودی مدیریت دستگاه های ردیابی (BCs و RFID)

 • IMS ها توسعه یافته اند و مسیر پیگیری فروشگاه خرده فروشی ، سفارشات و سفارشات مجدد کالا را تغییر داده اند . دو فن آوری که برای ردیابی خودکار کالا به کار می روند BCs و RFIDمی باشند . بارکد ( BCs ) پیامی است که توسط رایانه خوانده شده ، که می تواند قیمت ، رنگ ، و تعداد موجود در انبار از یک قلم را نشان بدهد ، کمک در انتقال داده ها هم برای فروشگاه و هم مصرف کننده مفید است . بارکد ( BCs ) در این صنعت جدید نبوده و از حدود دهه۱۹۴۰ وجود داشته است. این فن آوری از داده های کد شده که به طور مداوم توانایی مدیران فروشگاه ها را برای ردیابی کالا و فروش در زمان واقعی بهبود می دهد ، مورد استفاده قرار می گیرد .
 • RFID سازوکار دیگری برای مدیران فروشگاه ها و خرده فروشان برای پیگیری کالا است . سیستم های RFID داده ها را از طریق استفاده از امواج رادیویی انتقال می دهد . RFID توسط دولت آمریکا در طول جنگ جهانی دوم استفاده شده است اما در صنعت خرده فروشی بسیار جدیدتر است . در حالی که تراشه RFID با استفاده از امواج رادیویی خوانده میشود ، از طریق این فناوری اطلاعات قابل انتقال به مراتب بیشتری نسبت به بارکد استاندارد ارائه می دهد . اطلاعاتی ، مانند روش پرداخت ، تاریخ ساخت ، زمان حمل و نقل ، و محل مرکز پخش می تواند از طریق فناوری RFID منتقل گردد که به خصوص به مدیران فروشگاه ها کمک می کند ، زیرا آنها را در خودکار سازی ردیابی و مدیریت موجودی مدد می کند . بنابراین ، هم اکنون می توان از مواردی مانند ذخایر انبار دور ریختنی ، که مدیران فروشگاه ها در گذشته با آن روبرو بودند ، اجتناب کرد و یا با داشتن زمان واقعی نظم و ترتیب ، موجودی کاهش یابد . مدیران فروشگاه ها همچنین از این فن آوری برای ردیابی محصولات درون محیط های فروشگاه استفاده می کنند که به تلاش های پیشگیری از دست دادن آنها ، کمک می نماید . این سود ، به تنهایی ، هزینه های سرقت از خرده فروشان را به میزان میلیون ها دلار در سال کاهش می دهد .
 • فناوری RFID یک مزیت قابل توجه بیش از کدهای میله ای ارائه می دهد. ابتکار وال مارت و حرکت در استفاده از این فن آوری به عنوان منادی مهم ترین توسعه فن آوری برای خرده فروشان از زمان بارکد بوده است . تگ های RFID به طور پیوسته اطلاعات محصولات را هنگامیکه از قفسه ها به سوی پیشخوان فروش حرکت می کنند ، جمع آوری می کند . این فن آوری نه تنها
 • به خرده فروش به منظور کاهش هزینه های کارگری و کتابچه راهنما کمک می کند ، همچنین دزدیدن جنس از فروشگاه را محدود نموده و باعث ارتقای بهره وری فروشگاه می شود . تگ ها در حال حاضر به وال مارت در سفارش گذاری مجدد ، انبارکردن و اداره نمودن پیگیری خرید کمک می کند . وال مارت قادر گردیده است که از طریق پیاده سازی RFID به تنهایی ۶٫۷ میلیارد دلار در هزینه های نیروی کار صرفه جویی نماید .
 • برخی از خرده فروشی های زنجیره ای بزرگ که از RFID استفاده می کنند Metro Group (آلمان) ، Byblos (پرتغال) ، Manor (سوئیس) ، Selexyz (هلند) ، Karstadt (آلمان) و Throtlleman (پرتغال) ، Reliance Industries Ltd (هند) و ۷۷th Street (سنگاپور) می باشند . این خرده فروشان از RFID برای ردیابی در سطح قلم کالا استفاده می کنند . در ایالات متحده آمریکا ، علاوه بر Walmart وال مارت ، Walgreens ، Staples و خرده فروشان برتر محصولات غذایی و دارو RFID را مورد استفاده قرار داده اند ، با این حال برخی از این خرده فروشان هنوز در حالت آزمایشی آن هستند . (RFID Update ، ۲۰۱۰ ).

سیستم های تدارکات مجدد خودکار (QR ، ECR ، JIT ، و CPFR)

مدیران فروشگاه های خرده فروشی به مدت طولانی با مسائل موجودی کشمکش داشته اند . با استناد به اینکه تنوع محصولات افزایش یافته و چرخه عمر محصولات کاهش یافته ، توازن بین بالا نگهداشتن موجودی و پایین نگهداشتن موجودی به یک مشکل بحرانی تبدیل شده است . هدف اصلی از راهبرد موجودی خرده فروشی ، مدیریت این توازن به منظور افزایش منافع است . فن آوری های IMS که درگیر تدارکات مجدد خودکار کالا هستند هر دو فرآیندهای خودکارسازی و اطلاعات سازی را برای تولید کنندگان و خرده فروشان دارا می باشند . راهبردهای تدارکات مجدد مدیریت موجودی شامل QR ، ECR ، JIT ، و CPFR می باشند و در بخش بعدی مورد بحث این مقاله قرار می گیرد . اگر چه این راهبردها در مفاهیم خود برای مدیران فروشگاه ها متفاوت می باشند ، آنها همگی به یکپارچه سازی مناسب و همکاری بین مدیران فروشگاه ها و تامین کنندگان به منظور اطمینان از موفقیت نیاز دارند .

پاسخ سریع (QR )

روشهای QR در اواسط دهه ۱۹۸۰ برای مقابله با مسائل ایجاد شده توسط افزایش تولید بدلیل دوری از محل ، توسعه یافته است . مسائل مربوط به زمان تامین طولانی تر موقعیت هایی ایجاد کرده است که در آن خرده فروشان هم به تامین برای بالا نگهداشتن موجودی و نیز کاهش قیمت های بیش از اندازه پرداخته و یا با پایین نگهداشتن موجودی که باعث از دست رفتن فروش می شود مواجه می گردند . QR مدیران فروشگاه ها را به دقت بیشتر و پیش بینی سریع و نگه داشتن موجودی در سطوح مناسب قادر ساخته است . دریافتند که ارزش QR برای یک خرده فروش به طور کلی ، بسیار بیشتر از مصرف کنندگانی است که انتخاب های بسیار راهبردی در رفتار خرید آنها وجود دارد.در واقع ، به طور متوسط ، این مصرف کنندگان ۶۷ درصد برای خرده فروش با ارزش تر هستند . به عبارت دیگر ، هر چند به خوبی این ادبیات نهادینه شده است که QR ارزشی را برای تطبیق بهتر با عرضه و تقاضا فراهم می کند ، و ارزش بیشتر ، اغلب ارزش قابل ملاحظه تر ، با تشویق مدیران فروشگاه ها به درک رفتار مشتریان خود به طور کامل ارائه می شود .

پاسخ به مصرف کننده کارآمد (ECR )

نتیجتاً ، راهبردهای ECR برای تعامل با مسائل مشابه در صنعت مواد غذایی توسعه یافته بودند . در حالی که مد و خرده فروشی مواد غذایی در ضرورت محصولات خود برای مصرف کنندگان تفاوت دارند ، مدیران فروشگاه ها در هر دو زمینه با مسائل مشابه در مورد موجودی روبرو هستند . تفاوت اصلی بین این راهبردها این است که گرایش های ECR بیشتر در رابطه داشتن با تمام شدن و تدارک مجدد محصولات مشابه می باشد ، در حالی که QR بیشتر بر پیش بینی موثر و کاهش سطح موجودی و زمان تامین متمرکز می باشد . بنابراین ، مدیران فروشگاه ها می توانند برای جلوگیری از خروج موجودی اقلام مواد خام ، احتمال از دست دادن فروش به رقبا را کاهش دهند . بنابراین ، مسائل موجودی که در گذشته با آن مواجه بودند با پیشرفت در فن آوری بهبود یافته است .

تولید به هنگام (JIT )

JIT راهبرد توسعه یافته دیگری برای تعامل با فرآیندهای مدیریت موجودی است . فن آوری JIT شامل حرکت سریع و خودکار در سراسر زنجیره عرضه ، از مواد خام که برای ساخت محصولات استفاده می شود می گردد . هدف JIT تولید : ” محصولات با کیفیت بالا با سرعت در نیازسنجی مشتری و کمترین اتلاف ” چنانکه QR و JIT به کاهش زمان رسوب کالای قابل توجهی وابسته می باشد . این امر برای مدیران فروشگاه ها مهم است ، زیرا به آنها در انبارنمودن سطوح مناسب کالا با عنایت به نیازهای مشتری کمک می کند . بنابراین ، پیشرفت های فن آوری در حال حاضر به مدیران فروشگاه ها اجازه می دهد عملکرد خود را ، با استفاده از ابزاری که قبلا در دسترس صنعت نبود ارتقاء دهند . اهمیت استفاده از JIT به منظور پاسخگویی هماهنگ بین جریان فیزیکی کالاها و جریان سفارش گذاری کالاها توسط خرده فروشان می باشد در حالیکه این دو تاثیر متقابلی بر یکدیگر می گذارند .

مشارکت برنامه ریزی ، پیش بینی و تدارکات مجدد

 • CPFR راهبردی است که به منظور بهبود دقت در پیش بینی و تحقق نیازهای مشتری توسعه یافته است . CPFR را به عنوان یک تلاش مبتنی بر وب برای هماهنگی فعالیت های مختلف از جمله تولید و برنامه ریزی خرید ، پیش بینی تقاضا و تدارک مجدد موجودی بین شرکای تجاری زنجیره تامین می توان تعریف نمود . CPFR نیاز به مشارکت بین تولید کنندگان و مدیران فروشگاه ها را در توسعه محصول ، راهبرد فروش و تدارک مجدد دارد . از زمان آغاز به کار آن در سال ۱۹۹۵ ، صدها خرده فروش CPFR را اجرا نموده اند ، و سازمان خود را در مدیریت موجودی و تغییر ساختار روابط در شرکت کمک نموده اند . برخی از نمونه شرکت هایی که CPFR را بکار گرفته اند عبارتند از:
 •  پروکتر و گمبل (G&P) که مزیت استفاده از CPFR را در زنجیره تامین خود بکار گرفت ، و برای شرکت خود ، شرکای تجاری خرده فروشی و مصرف کنندگان ارزش ایجاد کرد .
 • وال مارت CPFR و DW را برای پیش بینی دقیق تر از فرآیندهای عملیاتی مورد استفاده قرار داد.
 • سیرز با میشلین در استفاده از CPFR همکاری نمود که منجر به کاهش در سطوح موجودی خود تا ۲۵ درصد گردید .
 • در نهایت ، چانگ و همکاران. (۲۰۰۷) در مطالعه خود درخصوص CPFR دریافتند که تنظیم به موقع می تواند در داده تدارک مجدد ، این فن آوری را مورد استفاده قرار داده که در کاهش خروجی موجودی و موجودی بالای بی ارزش هم برای تولید کننده و هم خرده فروشان کمک شایانی می نماید . اگر چه یک هدف از این راهبرد تدارک مجدد موجودی کالا است ، که یک نمونه ی کامل از خودکارسازی می باشد ، لیکن این فرآیندی است که بدون به اشتراک گذاشتن اطلاعات با کیفیت در بین مدیران فروشگاه ها و تامین کنندگان موثر نخواهد بود . چنانکه به اشتراک گذاری اطلاعات از اصول کلیدی این راهبرد می باشد ، CPFR قابلیت های اطلاعات سازی قدرتمندی دارد . به طور خلاصه ، این چهار فن آوری IMS (QR ، ECR ، JIT و CPFR) ، با بهبود صحت در مدیریت موجودی انقلابی در صنعت ایجاد کرده ، پلهایی بین فروشنده و روابط فروشگاه ساخته ، و افزایش سرعت زمان واکنش به نیازهای و خواسته های مصرف کننده را بوجود آورده است .

آینده خرید های خرده فروشی

فن آوری های مورد بحث در قسمت بعدی که توسط چندی از مبتکران مورد استفاده واقع شده است ، اما در آینده برای مدیران فروشگاه های خرده فروشی پدیدار خواهدگردید . این فن آوری ها شامل ، نمایشگاه های الکترونیکی و شبکه های اجتماعی است. این ها فن آوری هایی هستند که بسیاری اعتقاد دارند راه آینده برای مدیران فروشگاه های خرده فروشی هستند .

نمایشگاه الکترونیکی

 • به طور سنتی ، مدیران فروشگاه ها چهار تا شش بار در سال برای مجموعه نمایشگاه های آتی به نیویورک سفر می کنند . مدیران فروشگاه ها طی نمایش های تجاری در طول هفته مد ، بالنفسه با نمایندگان فروش ملاقات می کنند ، و سفارش های آنها را که می خواهند به محل شان حمل گردند دریافت می کنند . با توجه به افزایش هزینه های مرتبط با سفر ، مدیران فروشگاه ها امروز با تکیه بر فناوری راه هایی جدید را انتخاب می کنند و کالاها را برای فصول آینده پیش نمایش می کنند . استفاده از اینترنت به دلیل اهمیت ارتباط با طراحان و تولیدکنندگان در مورد محصولات شان در حال افزایش است . از طریق محل هایی با عنوان نمایشگاه الکترونیک ، مدیران فروشگاه ها قادر خواهند بود پیش نمایش کالا را در هر زمانی از روز ، بدون نیاز به مسافرت به بازار مشاهده نمایند . در حالی که مدیران فروشگاه ها قادر به احساس کاملی نیستند ، اطلاعات کلی مربوط به محصول و ارائه بصری برای کمک در روند انتخاب در دسترس می باشد . هیچ چیز نمی تواند جایگزین دیدن محصول توسط فرد باشد ، اما حرکت به سوی نمایشگاه الکترونیکی در حال گسترش است که هزینه های سفر را کاهش داده و فرایندهای سفارش و تحویل را سرعت می بخشند . نمونه هایی از نمایشگاه الکترونیکی را در وب سایت های زیر می توان یافت :
 • . www.7thonline.com
 • . www.americasmart.com
 • . www.threadme.com
 • . www.trendstop.com
 • . www.WGSN.com

شبکه های اجتماعی

 • پیشرفت های فن آوری همانند شبکه های اجتماعی به طور کامل در حال تغییر جریان اطلاعات مربوط به مد ، و ارائه تحقیقات علمی در بازار برای خرده فروشان و مدیران فروشگاه ها می باشند . شبکه های اجتماعی این هدف را دارد که ساختاری به ارمغان بیاورد و نقطه دسترسی متمرکزی را در عمل به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و اجتماعی شدن آنلاین ارائه می کند .
 • رسانه های اجتماعی رسماً از تصاویر “زودگذر” تغییر ماهیت داده و با ۳۵۰ میلیون کاربران فیس بوک در سراسر جهان و توییتر ، ۱۳۰۰ درصد در طول یک سال رشد نموده است . نمونه هایی از رسانه های شبکه های اجتماعی عبارتند از : توییتر ، یک سیستم پیام رسانی فوری که در آن کاربران می توانند فوراً پیام هایشان را به یک لیست از پیگیری کنندگان ارسال کنند ، و وبلاگ ها ، مجلات شخصی که اغلب به روز رسانی می گردند . پیش از این ، مدیران فروشگاه ها خود کالا را انتخاب می کردند ، که منظری برای فصل را دیکته می کرده است . شبکه های اجتماعی سیر مسیر اطلاعات را ، بوسیله نویسندگان نشریات آنلاین که در ردیف جلو نمایش های مد نشسته اند تغییر داده است ، به نظر می رسد که انتشار اطلاعات ، مسیر خود را به سوی مجاری پایین تر شکل می دهند .
 • بنابراین ، نقش مدیران فروشگاه ها از تحمیل جهت مد به گوش دادن به آنچه مصرف کنندگان می خواهند و اینکه چگونه به آن واکنش نشان دهند تغییر یافته است . از طریق فن آوری ، هم مصرف کنندگان و هم مدیران فروشگاه ها به طور همزمان در معرض نگرش جدیدی قرار می گیرند و آنرا برای مدیران فروشگاه ها مهم تر ساخته است تا با پاسخ های عمومی سازگار باشند . علاوه بر این ، از طریق چنین راه هایی همچون توییتر و وبلاگ ها ، تامین کنندگان و مدیران فروشگاه ها خود را با واکنش های فوری در مقابل محصولات آماده می کنند . به جای تکیه بر شرکت های تحقیقات علمی در بازار ، با بینش ذهن مصرف کنندگان ، مدیران فروشگاه ها قادر خواهند بود تا از طریق پاسخ های فوری ، به سوال ها در مورد کیفیت محصول در توییتر و وبلاگها ، در فرایند انتخاب ، کمک دریافت نمایند .

توضیح پایانی

 • فن آوری هایی که در طول ۲۰ سال گذشته توسعه یافته اند مسیر مدیران فروشگاه ها را در اجرای مسئولیت های خود تغییر داده است. در حالی که خرده فروشی بیشتر به فناوری وابسته و رقابتی شده است و حاشیه سود ناخالص زیر تاخت و تاز و در حال سقوط قرار گرفته است ، لذا سرمایه گذاری فن آوری باید به خوبی برنامه ریزی شده ، و ارزشی که فن آوری فراهم می کند باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد . با این حال ، با توجه به اینکه سرمایه گذاری های فن آوری می تواند بالغ بر میلیون ها دلار گردد ، و این که بسیاری از حاشیه های سود و بهره وری موجودی خرده فروشان بیش از ده سال گذشته فرسوده گشته اند ، شرائط تصمیم گیری های فناوری اطلاعات به صورت تصاعدی رشد نموده اند .
 • یک چشم انداز مثبت نشان می دهد که پیشرفت در فن آوری های مختلف اجازه می دهد تا انتقال سریع تر داده ها توانایی نتیجه گیری را به مدیران فروشگاه ها برای اینکه فوراً به مسائل موجودی و قیمت گذاری واکنش نشان دهند اعطا نموده است . به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل داده های فروش کاملاً با فن آوری های نوظهور انقلابی ایجاد کرده است . در حالی که نیاز برای بسیاری از وظایف همچنانکه همیشه بوده اند وجود دارد ، با این حال پتانسیل برای نتایج دقیق تر ، تا حد زیادی افزایش یافته است. هدف از این مقاله به ارائه و بحث در مورد فن آوری های می باشد که نقش مدیران فروشگاه ها را افزایش می دهد. در حالی که مسئولیت ها و وظایف اصلی فروشگاه تغییر ننموده است ، فن آوری اطلاعات ، روش ، کارایی ، زمانیکه در هر یک از آنها اجرا می شوند را تغییر شکل داده است .

دیدگاه ها

دیدگاه خود را ارسال کنید :

مطالب مرتبط
آخرین مطالب
تلگرام سبزافزار
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.