abrano+

کدام کارمند پیشنهاد بهتری می دهد؟

content team
آخرین به روز رسانی ۲ اسفند ۱۴۰۱
کارمندانی با پیشنهاد بهتر
زمان مطالعه: 2 دقیقه

 کارمندی که پیشنهاد بهتری می دهد و  ویژگی آن

کدام کارمند پیشنهاد بهتری می دهد و ۲ ویژگی آن چیست؟ ارائه پیشنهاد مفید در هر برهه ای یکی از نمودهای خلاقیت کارکنان،در هر سازمان است. بسیار مهم است که کسب و کارها در استخدام ها و ارزیابی عملکرد کارکنانشان این فاکتور را نیز در نظر بگیرند. امروزه یک کارمند خوب و مفید کسی است که نه فقط از تخصصش بلکه از همه ظرفیت های شخصیتی اش در کار خود استفاده می کند. در این مقاله به دنبال بررسی ویژگی های افرادی هستیم که پیشنهادهای مفیدی در محل کارشان ارائه می دهند. همچنین راه های شناسایی این کارمندان را نیز بررسی خواهیم کرد.

یک پیشنهاد مفید از ذهن چه کسی بیرون می آید؟

این توانایی یعنی ارائه پیشنهاد سازنده در محیط کار ریشه در دو موضوع  دارد. اول تیپ شخصیتی خود فرد و دوم میزان تخصص و تجربه وی در کارش.

۱- ویژگی های شخصیتی

افراد دلسوزی که در محل کار و حتی زندگی شخصی شان امور را بخاطر انجام وظیفه انجام نمی دهند همواره سعی در بهبود فضای اطراف خود با ارائه پیشنهادهای مفید هستند. این افراد سعی در تلاش بیشتر دارند تا بتوانند با محیط کار خود ارتباط نزدیک تری برقرار نمایند. در درجه بعدی افرادی که توسعه طلب هستند، توانایی بهتری در ارائه پیشنهاد مفید دارند. توسعه طلبی در اینجا به معنی اشتیاق به پیشرفت در کار است. این افراد در مرحله بعدی، توسعه محل کار خود را موجب رشد و پیشرفت خودشان نیز می دانند. از دیگر ویژگی های شخصیتی چنین افرادی خلاقیت ذاتی آنهاست. این افراد تمایلی به راه های همیشه پیموده شده ندارند و از ارائه راه های نوین استقبال کرده و لذت می برند. در نهایت باید گفت که افرادی که از نظر روحی شاداب تر هستند معمولا تمایل بیشتری به مشارکت فعال در هر زمینه ای دارند.

۲- ویژگی های حرفه ای

اما از منظر تخصص و تجربه نیز این موضوع حائز اهمیت است. قطعا افرادی که به تمامی زوایای شغل و تخصص خود مسلط هستند در ارائه پیشنهاد مفید و سازنده توانمندتر هستند. بسیاری افراد پیشنهادهایی ارائه می کنند که از نظر تکنیکی و علمی مطابقتی با واقعیت ندارد. موضوعی که نشان دهنده ضعف علمی و تخصصی آنهاست. همچنین در یک سازمان افراد با تجربه ممکن است که پیشنهادهای کمتری ارائه دهند. آنها موانع موجود را می شناسند و بسیاری از فیلترهایی که موجب رد پیشنهاد می شود را خود تشخیص می دهند. دقیقا به همین دلیل پیشنهادهای آنان معملا مفیدتر است.

چگونه می توان کارکنان را به ارائه پیشنهادات مفید ترغیب کرد؟

ر اه های زیادی  مانند نظرسنجی از کارمندان،تمرکز بر نظرات سایرین به جای تمرکز بر خود، تشویق کارکنان و ایجاد همدلی ، آموزش برد_برد وجود دارد تا بتوان کارمندان را به ارائه پیشنهادات بهتر ترغیب کرد.

شناسایی کارمندانی که پیشنهاد مفید ارائه می دهند

تنها با بررسی علمی و دقیق پیشنهادها بر اساس واقعیات موجود است که می توان یک پیشنهاد مفید را از دیگری تمیز داد. البته در پاره ای مواقع نیز این آمار موفقیت پیشنهادهای افراد در اجراست که مشخص می کند چه افرادی پیشنهادهای بهتری ارائه می دهند. امروزه شرکت ها در صدد هستند از نرم افزارهایی مانند نرم افزار نظام پیشنهادها و خلاقیت سبزافزار، استفاده کنند. این نرم افزار قابلیت رتبه بندی به کارکنان با در نظر گرفتن میزان اثربخشی پیشنهادهای آنان را داراست. با بهره گیری از این نرم افزار شرکت ها به دید درست تری نسبت به کارمندان خود می رسند. آنها همچنین پاداش های وعده داده شده برای ارائه پیشنهادهای سازنده را بهتر محقق می کنند.

دیدگاه ها

دیدگاه خود را ارسال کنید :

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.