abrano+
تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان

تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان

  • به فرایندی که با هدف تشخیص درجه کفایت و لیاقت کارکنان در سازمان، انجام می‌گیرد، ارزیابی عملکرد یا ارزشیابی عملکرد (Performance measurement) می گویند.
  • در این فرآیند فرد از نظر اجرایی در وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در این فرایند مدیران ارشد سازمان رفتار کارکنان زیرمجموعه خود را بررسی می کنند، تا بتوانند نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان را با توجه به بارخورد ها استخراج کنند
  • به طور خلاصه ارزیابی عملکرد بصورت دوره ای با هدف کشف استعداد و ظرفیت بالقوه فرد و برنامه ریزی در جهت بهبود سازمان انجام می گیرد.
با یک نگرش جامع و سیستمی به سازمان و مدیریت به این نکته می رسیم که اثر بخشی و موفقیت سازمان زمانی محقق خواهد شد که همه منابع و امکانات سازمان اعم از سرمایه مواد اولیه ، تجهیزات ، ابزار و نیز منابع انسانی بصورت صحیح و مناسب ترکیب و تلفیق شوند .
در میان همه منابع امکانات سازمان منابع انسانی جایگاهی ویژه و نقشی منحصر به فرد دارد. مدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی یکی از ظریف ترین، دقیق ترین و پیچیده ترین نوع مدیریت ها است و از جایگاه و اهمیت خاصی در سازمان برخوردار می باشد. همین اهمیت باعث شده که امروز مدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی و اسقرار زیر سیستم های منابع انسانی مبتنی بر ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان به عنوان یکی از شریان های مهم و حیانی سازمان محسوب می شود.
از این رو سازمان ها، با توجه به اهمیت منابع و کمبود آن و لزوم بهره وری و حفظ بقا و پیشرفت خود، امروزه توجه زیادی به بهبود مستمر عملکرد خود دارند. از جمله منابع با ارزش و بنیامی هر سازمان، منابع انسانی می باشند و منشاء هر گونه تحول و نوآوری در سازمان ها تلقی می شوند.
به همین منظور هر سازمان با طراحی و تدوین مدل جامع مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان سعی دارد با اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر تفکر سیستمی، سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان را در سطح خرد( نیروی انسانی) و کلان گروهی و سازمانی) طرح ریری نموده و نحوه ارزیابی عملکرد، چگونگی بازخورد سیستم ارزیابی عملکرد و روند ایجاد بهبود مستمر در عملکرد سازمان را از ره آورد استقرار این مدل تعریف و ایجاد نماید.
آیا در کسب و کار خود نیاز به سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دارید؟
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.