قرارداد-پیمانکاران

مدیریت قراردادهای پیمانکاران

(Provider Contract Management)

قابلیت های زیر سیستم مدیریت قراردادهای پیمانکاران

  • ثبت قراردادهای خرید خدمات نظیر ارائه خدمات نظافتی، حفاظتی، تاسیساتی، فنی و پشتیبانی و …
  • تعیین خاتمه قرارداد جهت تمدید یا واگذاری قرارداد به شخص دیگر.
  • امکان فسخ قراردادهای منعقده بدلیل عدم رضایت و تسویه حساب با پیمانکار مربوطه.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.