قراردادهای اجاره

سامانه جامع مدیریت مراکز تجاری

مدیریت هزینه ها و شارژ

(Charge & Expense Management)

قابلیت های مدیریت هزینه ها و شارژ مستاجرین و مالکین

  • ثبت هزینه ها در سرفصل های مشخص، امکان تسهیم هزینه ها بین واحد ها بر اساس متراژ هر واحد، تعداد نفرات یا عوامل و ضرایب دیگر.
  • تعیین شارژ واحدهای پر و خالی بابت جبران هزینه ها در صندوق های مختلف (صندوق جاری، صندوق مالکان، صندوق ذخیره احتیاطی، صندوق بازاریابی و تبلیغات و …)
  • صدور اعلامیه بدهکار واحدها برای مستاجرین یا مالکان در خصوص شارژ پرداختنی یا جبران هزینه های تسهیم شده تا مهلت مقرر.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.