abrano+

استراتژی اجرای نظام پیشنهادها و خلاقیت

مدیریت مشارکتی عبارت است از عملیاتی که طی آن کارکنان یک سازمان را در روند تصمیم گیری ها دخالت و شرکت می دهند. تاکید این شیوه ی مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان استوار است و می خواهد از اندیشه ها ، نظرات و ابتکارات آنها در حل مشکلات و مسائل سازمان استفاده کند. یکی از تکنیکهای مدیریت مشارکتی نظام پیشنهادهاست که هدف از کاربرد این نظام اعتلای روحیه تعاون و همکاری کارکنان و همچنین ایجاد حس مسئولیت در آنان برای مشارکت و درخواست های سازمان است. یکی از مهم ترین دلایل عدم استقبال کارکنان،بی توجهی مدیران به نظرات و پیشنهادهای کارکنان می باشد.

بدیهی است که عدم اعتقاد مدیر سازمان به کارآیی این نوع مدیریت، اجرای آن را به نازل ترین حد ممکن در آن سازمان می رساند. چرا که هر چه کارکنان و کارمندان دستگاه برای ارائه پیشنهادهای موثر و کارآ تلاش نمایند و هر چقدر پیشنهادهای مناسب و کارآمد ارائه نمایند ممکن است به دلیل عدم اعتقاد مدیر به این نظام هیچ یک از آنها موردتوجه و استفاده قرار نگیرد و در نتیجه کم کم مشاهده خواهد شد که در آن سازمان دیگر کارکنان به پیشرفت و بهبود اوضاع فکرنکرده و نسبت به ارتقای کیفیت خروجی سازمان بی تفاوت خواهند شد که حاصل آن پایین آمدن بهره وری و کیفیت محصولات و یا خدمات خواهد بود. همانگونه که در مطالب فوق اشاره شد دو رکن اصلی سیستم مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها رهبران و کارکنان سازمانها می باشند. این دو گروه هر کدام نگرش خاص خود را به سیستم نظام پیشنهادها با توجه به شرایط سازمان خود دارا می باشند. اگر دسته بندی برای نوع نگرش ودیدگاه به مقوله پیشنهاد بخواهیم در نظر بگیریم می توان سه دسته تفکر کم اهمیت ،متوسط و پراهمیت برای هر دو گروه رهبران و کارکنان در نظر گرفت . با استفاده از مدل ارزیابی نظام پیشنهادها و با معیار رهبری و نتایج می توان نوع نگرش و تفکر رهبران و کارکنان را مشخص نمود. با مشخص شدن نوع نگرش رهبران و کارکنان به مقوله نظام پیشنهادها می توان توصیه لازم را برای اتخاذ استراتژی مناسب و بهینه برای استقرار یا استمرار و ارتقای نظام پیشنهادهای هر سازمان انجام داد. از نتایج ارزیابی معیار رهبری برای رهبران و معیار نتایج برای کارکنان به سادگی می توان استراتژیهای پیشنهادی را انتخاب کرده و متولیان نظام پیشنهادها از جمله دبیر نظام پیشنهادها و نمایندگان آن خواهند توانست در استقرار و استمرار نظام پیشنهادها موفق تر عمل نمایند.
شرکت سبز افزار آریا با آگاهی از این موضوع ، و بکارگیری مکانیزمهای منحصر بفردی در مراحل امکان سنجی، طراحی، استقرار وبازنگری، توانسته است نتایج مفیدی را کسب و بعنوان یک الگوی موفق، شاخص های کلیدی عملکرد نظام پیشنهادها را به سطح معیارهای بین المللی (کشور ژاپن) نزدیک نموده و در سطح کشور رتبه برتر را کسب نماید.
با توجه به اینکه هدف از اجرای نظام پیشنهادها ایجاد فضای مناسب برای مشارکت کلیه کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی می باشد چنانچه بخواهیم تصویری روشن‌تر ازاستراتژی ها، اهداف و منافع اجرای این نظام ارائه دهیم، موارد زیر قابل ذکر هستند:
 • • استقرار و توسعه محیط خلاق در تمامی سطوح سازمان
 • • تقویت فرهنگ و حس تعلق سازمانی
 • • گسترش حوزه تفکر، تعمیق و نهادینه نمودن بهبود مبتنی بر تغییر
 • • گسترش سطوح یادگیری سازمانی
 • • بهره‌گیری از پیشنهادهای سازنده و مؤثر سازمانی در راستای فعالیت‌های بهبود
 • • شناسایی و تقویت منابع خوشفکر و خلاق
 • • همراستا سازی اهداف فردی و سازمانی
 • • استفاده از راهکارهای حل مسئله با کمترین هزینه
 • • مشارکت کارکنان در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها
 • • آگاهی مدیریت از میزان توانایی‌های بالفعل و بالقوه کارکنان
 • • ارج نهادن به شخصیت وجودی و شأن و منزلت انسان‌ها از طریق ایجاد فضای مناسب برای بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای آنان
 • • بهبود کار سازمان، افزایش بهره‌وری و کیفیت، کاهش هزینه ها و ضایعات
 • • تقویت و بهبود ارتباط میان کارکنان و سازمان و ایجاد حس اعتماد متقابل
 • • ایجاد شرایط مناسب برای کار و فعالیت و حذف موانع در مشارکت فراگیر کارکنان
 • • افزایش انگیزش در کارکنان، تشویق روحیه کاری و افزایش قابلیت حل مسأله
 • • اشاعه فرهنگ مشارکتی و همکاری دسته جمعی در حل مشکلات و بهبود روابط کاری و رفتار سازمانی
 • • اصلاح و بهبود مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کاری، ساختار سازمانی، گردش کار و نظام تصمیم‌گیری
سامانه جامع نظام پیشنهادها و خلاقیت

سامانه جامع نظام پیشنهادها ، ابزاری برای تحقق اهداف تفکر مدیریت مشارکتی می‌باشد. امکانات این سامانه و زیر سیستم های مربوط به آن را می‌توانید مطالعه فرمایید

سامانه نظام پیشنهادها
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.