در سال های اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، در خصوص اهداف ، ضرروت ها و الزامات قانونی نظام پیشنهادات و خلاقیت ، آیین نامه اجرایی را با مفاد زیر در اختیار سازمان ها قرار دادند که با استناد به ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تایید وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک قرار گرفت.

 • ماده۱ نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی در قالب وظایف شورا و کمیسیونهای تحول اداری دستگاه های اجرایی یا واحد های تابعه فعالیت می نمایند
 • ماده۲معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور دستور العمل نحوه استقرار و تداوم نظام پیشنهادها و نیز روش ارزش گذاری پیشنهادها، میزان و نحوه پرداخت پاداشها و محاسبه هزینه های مربوط به موضوع این نظام را تهیه،تدوین و ابلاغ می نمایند.
 • ماده۳شورای تحول اداری دستگاهها موظفند بر اساس فرایند زیر، نظام پیشنهادات را به شرح زیر اجرا نمایند:
  • الف- دریافت پیشنهادات
  • ب- بررسی تصویب یا رد نهایی پیشنهاد بر اساس دستورالعمل ابلاغی
  • ج- تعیین و تصویب پاداشها بر اساس دستور العمل ابلاغی در ماده (۲) این آیین نامه
  • د- تعیین و تصویب سایر اعتبارات مربوط در راستای آموزش – فرهنگ سازی، بهبود، مشاوره و غیره.
 • ماده۴شورای تحول اداری موظف است برای حفظ حقوق معنوی و مالکیت فکری پیشنهاد دهنگان نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی الکترونیکی با درج مشخصات کامل پیشنهاد ارایه شده و سایر موارد مربوط اقدام نماید
 

اهداف و استراتژي‌هاي شركت

 بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي که در سال هاي اخير مورد توجه و تاکيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است بخش خصوصي يکي از ارکان نظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران و عاملي براي رشد و توسعه اقتصادي کشور شناخته شده است. از طرفي در افق چشم انداز ۲۰ ساله، ايران کشوري توسعه يافته است که داراي جايگاه اول اقتصادي، علمي وفناوري در سطح منطقه مي باشد.بنابراين مهمترين رسالت و مسئوليت شرکت سبز افزار آريا بعنوان بخش خصوصي، سهيم بودن در پيشرفت همه جانبه و توسعه متوازن کشور است. و اين هدف عالي تنها با در خدمت گرفتن دانش روز جهان و بهره بردن از آخرين دستاوردهاي اطلاعاتي بر مبناي دانش محوري ميسر خواهد شد.مجموعه سبز افزار آريا در سايه الطاف خداوند متعال در راستاي حفظ اصول و ارزشهاي انساني جهت همياري در تعالي بشريت و خدمت رساني در حوزه علم و فن آوري با مجموعه اي از متخصصان متعهد پايه ريزي گرديده است و اهداف اين مجموعه عبارتند از:
 • اعتلاي ميهن عزيزمان ايران در ابعاد اقتصادي، علم و فن آوري، مديريتي
 • همياري در توسعه بنگاه هاي اقتصادي مبتني بر توليد نرم افزارهاي توسعه يافته
 • فعاليت اقتصادي در جهت کسب منفعت براي بهره گيري سهام داران، کارکنان و ساير ذينفعان
 • حمايت و هدايت جوانان در جهتي مطلوب بر اساس ايجاد فرصت هاي شغلي
 • مديريت توانايي ها و استعداد هاي متخصصان و بهره گيري از پتانسيل ها ايجاد شده در راستاي توسعه مجموعه
 • نشر و توسعه ي و خدمات در بازارهاي بين المللي
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.