abrano+

در سال های اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، در خصوص اهداف ، ضرروت ها و الزامات قانونی نظام پیشنهادات و خلاقیت ، آیین نامه اجرایی را با مفاد زیر در اختیار سازمان ها قرار دادند که با استناد به ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تایید وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک قرار گرفت.

 • ماده1 نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی در قالب وظایف شورا و کمیسیونهای تحول اداری دستگاه های اجرایی یا واحد های تابعه فعالیت می نمایند
 • ماده2معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور دستور العمل نحوه استقرار و تداوم نظام پیشنهادها و نیز روش ارزش گذاری پیشنهادها، میزان و نحوه پرداخت پاداشها و محاسبه هزینه های مربوط به موضوع این نظام را تهیه،تدوین و ابلاغ می نمایند.
 • ماده3شورای تحول اداری دستگاهها موظفند بر اساس فرایند زیر، نظام پیشنهادات را به شرح زیر اجرا نمایند:
  • الف- دریافت پیشنهادات
  • ب- بررسی تصویب یا رد نهایی پیشنهاد بر اساس دستورالعمل ابلاغی
  • ج- تعیین و تصویب پاداشها بر اساس دستور العمل ابلاغی در ماده (2) این آیین نامه
  • د- تعیین و تصویب سایر اعتبارات مربوط در راستای آموزش – فرهنگ سازی، بهبود، مشاوره و غیره.
 • ماده4شورای تحول اداری موظف است برای حفظ حقوق معنوی و مالکیت فکری پیشنهاد دهنگان نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی الکترونیکی با درج مشخصات کامل پیشنهاد ارایه شده و سایر موارد مربوط اقدام نماید
 

اهداف و استراتژی‌های شركت

  بر اساس اصل 44 قانون اساسی که در سال های اخیر مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است بخش خصوصی یکی از ارکان نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران و عاملی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور شناخته شده است. از طرفی در افق چشم انداز 20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته است که دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی وفناوری در سطح منطقه می باشد. بنابراین مهمترین رسالت و مسئولیت شرکت سبز افزار آریا بعنوان بخش خصوصی، سهیم بودن در پیشرفت همه جانبه و توسعه متوازن کشور است. و این هدف عالی تنها با در خدمت گرفتن دانش روز جهان و بهره بردن از آخرین دستاوردهای اطلاعاتی بر مبنای دانش محوری میسر خواهد شد. مجموعه سبز افزار آریا در سایه الطاف خداوند متعال در راستای حفظ اصول و ارزشهای انسانی جهت همیاری در تعالی بشریت و خدمت رسانی در حوزه علم و فن آوری با مجموعه ای از متخصصان متعهد پایه ریزی گردیده است و اهداف این مجموعه عبارتند از:
 • اعتلای میهن عزیزمان ایران در ابعاد اقتصادی، علم و فن آوری، مدیریتی
 • همیاری در توسعه بنگاه های اقتصادی مبتنی بر تولید نرم افزارهای توسعه یافته
 • فعالیت اقتصادی در جهت کسب منفعت برای بهره گیری سهام داران، کارکنان و سایر ذینفعان
 • حمایت و هدایت جوانان در جهتی مطلوب بر اساس ایجاد فرصت های شغلی
 • مدیریت توانایی ها و استعداد های متخصصان و بهره گیری از پتانسیل ها ایجاد شده در راستای توسعه مجموعه
 • نشر و توسعه ی و خدمات در بازارهای بین المللی
سامانه جامع نظام پیشنهادها و خلاقیت

سامانه جامع نظام پیشنهادها ، ابزاری برای تحقق اهداف تفکر مدیریت مشارکتی می باشد. امکانات این سامانه و زیر سیستم های مربوط به آن را می توانید مطالعه فرمایید

سامانه نظام پیشنهادها
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.