دلايل برتري راهكارهاي سبزافزارآريا :

راهكار ارائه شونده توسط شركت سبز افزار آريا بسيار انعطاف پذير بوده و به راحتي مي‌توان آن را تغيير و توسعه داده تا مطابق با شرايط كاري سازمان  گردد. سرعت و دقت اين تغييرات بسيار بالا بوده و در كوتاه‌ترين مدت سيستم را منطبق بر فرآيندهاي سازمان  مي‌نمايد. اين مزيت باعث مي‌گردد كه نرم‌افزارهاي ارائه شونده مقياس‌پذيري بالايي نيز داشته باشند.
همانطور كه در قسمت تسهيلات و ابزارهاي مورد استفاده در اين پروژه مشخص شده است ؛ پرسنل شركت سبز افزار آريا اشتياق وافري به استفاده از تكنولوژي و ابزارهاي روز صنعت نرم افزار دنيا دارند. در همين راستا تيم تحقيق و توسعه سبز افزار آريا، به طور مداوم در حال مطالعه و بررسي منابع اطلاعاتي ، در خصوص صنعت نرم افزار مي باشند. مشتري سبز افزار آريا همواره يك تيم چابك در زمينه بهره گيري از علوم و فنون روز را در كنار خود احساس خواهد نمود و به طور متناوب سيستم خود را ارتقاء يافته خواهد ديد.
نرم‌افزارهاي ارائه شونده، جهت توسعه، خصوصي‌سازي و پشتيباني، با توجه به معماري آن و نيز ابزارهاي پيشرفته‌اي كه طراحي شده‌اند، نياز ۱۰۰ درصد به برنامه‌نويس نداشته و حجم بسيار زيادي از كار توسط متخصصين فرآيندها در هنگام مدل‌سازي و پشتيباني انجام مي‌گردد. همين امر باعث بالا رفتن سرعت طراحي، توسعه، توليد و پشتيباني و پياده‌سازي اين نرم‌افزارها مي‌گردد. در همين خصوص اشاره به اين نكته را ضروري مي‌داند كه طراحي و توليد اين نوع سيستمها ۹۰ درصد توسط مشاورين و متخصصان و تنها ۱۰درصد آن توسط نرم‌افزارنويسان انجام مي‌گردد.
سازمانها و موسسات مختلف استاندارد (‌داخلي و بين المللي) راهكارهاي سبز افزار آريا را تاييد نموده اند. اخذ استاندارد ISO‌ و تقدير نامه از سازمانهاي مختلف كه برخي از آنها در  ضميمه همين پيشنهاد آمده است ؛ بيانگر  اين مسئله است.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.