جریان‌های کاری سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزشیابی کارکنان ابزاری است که سازمان‌ها و نیروی انسانی را در تأمین شناخت از نحوه عملکرد یاری می‌کند و هدف نهایی از ارزشیابی افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبیه کارکنان.

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌‎های خود به‌خصوص در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزشیابی دارد.

در مدل‌های مختلف نظام ارزیابی عملکرد، روش‌های کاری مختلفی قابل اجرا می‌باشد که کاملاً به صورت دايناميک و پويا می‌تواند در سيستم نرم‌افزاری مورد استفاده قرار گيرد.

نمونه‌ای از جریان های کاری سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان با تهیه فرم ارزیابی و ارسال آن به منابع ارزیابی تعریف شده آغاز می‌شود. بعد از آن طبق اطلاعات سوابق که توسط ارزیابی‌شونده وارد سامانه شده است، ارزیابی و امتیازدهی توسط مقام ارزیابی‌کننده صورت می‌گیرد. در مرحله بعدی، ارزیابی انجام‌شده توسط مدیر بررسی می‌شود. در صورت تأیید توسط مدیر، ارزیابی موردنظر به دبیرخانه نظام ارزیابی عملکرد ارسال شده و پایان می‌یابد. این نمونه‌ از اين جریان کار به صورت شماتيک نمايش داده شده است.

جریان های کاری سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.