کاربردها و مزایا هوش تجاری

کاربرد و مزایا هوش تجاری سبز

مزایا هوش تجاری
  1. افزایش سرعت در دریافت گزارشها
  2. افزایش دقت و صحت اطلاعات ارائه شده
  3. کاهش هزینه و ایجاد ارزش با به دست آوردن اطلاعات در زمان مناسب
  4. شناسایی فرصت های جدید و فرصت های از دست رفته
  5. پایداری داده های حیاتی سازمان و گزارش های سیستم در صورت قطع منبع داده
  6. قابلیت انعطاف در تولید انواع گزارش های مورد نیاز کاربران
  7. یکپارچگی و افزایش امکان دسترسی به گزارش ها و انواع تحلیل ها در عین امنیت
  8. هدفمندسازی اطلاعات با در نظر گرفتن حوزه های پراهمیت با توجه به استراتژی ها و اهداف مجموعه و صنعت
  9. استفاده از ابزارهای استاندارد با بنچ مارک جهانی در طراحی و پیاده سازی سامانه در همه بخش ها جهت جلوگیری از وابستگی سازمان جهت توسعه سامانه
سبز افزار آریا به مدیران تصمیم ساز و پرمشغله در فضای ملتهب رقابتی و شرایط پرفراز و نشیب اقتصادی دنیای امروز پیشنهاد میکند تا تیم علوم داده شرکت سبزافزار با فراهم آوری و ایجاد بسترهای لازم در سازمان شما راهکار هوش تجاری سبز را بصورت چابک پیاده و اجرایی سازد و با استفاده از شاخصهای کلیدی عملکرد و به تصویر کشیدن مقادیر این شاخصها در داشبوردهای مدیریتی و همچنین تولید گزارشهای تحلیلی از بین داده های گنگ موجود در بانک های اطلاعاتی نرم افزارهای سازمان، شما را قادر سازد تا به صورت داده محور و واقع بینانه در زمان مطلوب از وضعیت سازمان در جنبه های آماری و کلان آگاهی یافته، همچنین فرصتها و تهدیدهای کسب و کار را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنید. ازین رو سرانجام در برنامه ریزی، تصمیم سازی و ترسیم استراتژی بهینه برای سازمان خود قدرتمند ظاهر شوید.
شما می توانید امکانات دیگر این سامانه را در صفحه هوش تجاری بررسی فرمایید.
در فضای ملتهب رقابتی و شرایط پرفراز و نشیب اقتصادی دنیای امروز ما به مدیران تصمیم ساز و پرمشغله پیشنهاد می کنیم تا تیم علوم داده سبز افزار با فراهم آوری و ایجاد بسترهای لازم در سازمان شما راهکار هوش تجاری سبز را بصورت چابک پیاده و اجرایی سازد و با استفاده از امکاناتی چون شاخصهای کلیدی عملکرد و به تصویر کشیدن مقادیر این شاخصها در داشبوردهای مدیریتی و همچنین تولید گزارشهای تحلیلی از بین داده های گنگ موجود در بانک های اطلاعاتی نرم افزارهای سازمان، شما را قادر سازد تا به صورت داده محور و واقع بینانه در زمان مطلوب از وضعیت سازمان در جنبه های آماری و کلان آگاهی یافته، همچنین فرصتها و تهدیدهای کسب و کار را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنید. ازین رو سرانجام در برنامه ریزی، تصمیم سازی و ترسیم استراتژی بهینه برای سازمان خود قدرتمند ظاهر شوید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.