تعاریفی از نظام پیشنهادها

Suggest در لغت به معنی اظهار عقیده و پیشنهاد‌كردن آمده استsuggestion system به معنی نظام پیشنهادها در مباحث مدیریتی مشاركتی بكار رفته است.
نظام پیشنهادها
نظام پیشنهادها نظام پیشنهادها نظام فردی خلاقیت و بهبود مستمر می باشد و از طریق آن ، كاركنان تشویق می شوند كه به محیط و فرآیند های كار خود توجهی خاص داشته باشند، مسایل شغلی و سازمانی را بیابند و از طریق چاره جویی برای مسایل و اجرای راه حل های یافت شده در درجه نخست كار خود و سپس امور سازمان را بهبود بخشند
نظام پیشنهادها صاحبان اندیشه های سازنده را بدون درنظرگرفتن شغل و مقام آنها بطور یكسان پذیرا می‏باشد و علاوه براین كه قدرت تصمیم گیری و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف و یا مخدوش نمی كند، زمینه های لازم برای تشویق مادی و معنوی پرسنل را درقبال عرضه كردن اندیشه های سازنده فراهم می نماید تا از خلاقیت و پویایی تفكر انسانها برای رشد و توسعه استفاده مطلوب به عمل آید.   Artboard 1
نظام پیشنهادها ابزاری كارآمد برای استقرار روحیه مشكل یابی و بهبود طلبی در كاركنان و مبارزه با روحیه خمودگی و بی تفاوتی كاركنان است.
سامانه جامع نظام پیشنهادها و خلاقیت

سامانه جامع نظام پیشنهادها ، ابزاری برای تحقق اهداف تفکر مدیریت مشارکتی می‌باشد. امکانات این سامانه و زیر سیستم های مربوط به آن را می‌توانید مطالعه فرمایید

سامانه نظام پیشنهادها

سامانه جامع نظام پیشنهادها و خلاقیت سیستمی است که با هدف استفاده از فن آوری اطلاعات در ساده سازی و مکانیزاسیون فرآیندهای ارائه و رسیدگی به پیشنهادها در سازمان، مطابق با مدل تعالی سازمانی و تفکر مدیریت مشارکتی و بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ( 20 ) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد شده است. نظام پیشنهادها به شما کمک میکند ایده ها ، نظرات و پیشنهادهای کارکنان خود را بدون واسطه و محدودیت های زمانی و مکانی و به لحظه به اطلاع مدیران سازمان رسانده و از مزایای آن بهره مند شوید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.