abrano+
انواع گردش کار فرآیندها در سیستم نظام پیشنهادها
  • در مدل های مختلف سیستم نظام پیشنهادها روش های کاری مختلفی قابل اجرا می باشد که کاملا بصورت داینامیک و پویا می تواند در سیستم نرم افزاری بهبود مورد استفاده قرار گیرد.
  • این روش ها هر کدام می توانند در مدل های دبیرخانه مرکزی و دبیرخانه های توزیعی بصورت مستقل اجرا شده و مورد استفاده قرار گیرد.
  • با توجه به گستره عملكرد سازمان‌ها و پراكندگی جغرافیایی آنها ، این سیستم می‌توانند هم بصورت دبیرخانه متمركز با گردش كار مختلف و هم بصورت چند دبیرخانه‌ای (توزیع شده) در سازمان پیاده‌سازی شده و جریان اطلاعات كاملی را برای هر روش داشته باشد. بنابراین هرنوع سازمانی با هرنوع جریان كاری می‌تواند با این سیستم كاركرده و نیازهای خود را برآورده سازد.
  • در ذیل نمونه هایی از این گردش کارها بصورت شماتیک نمایش داده شده است.
  جریان های کاری پیشنهادی - 2

دبیرخانه نقش اصلی و كمیته های تخصصی نقش بررسی کننده پیشنهاد را دارند

جریان های کاری پیشنهادی  

دبیرخانه نقش کنترل کننده و كمیته های تخصصی نقش اصلی در بررسی پیشنهاد را دارند

سامانه جامع نظام پیشنهادها و خلاقیت

سامانه جامع نظام پیشنهادها ، ابزاری برای تحقق اهداف تفکر مدیریت مشارکتی می باشد. امکانات این سامانه و زیر سیستم های مربوط به آن را می توانید مطالعه فرمایید

سامانه نظام پیشنهادها
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.