مشخصات فنی نرم‌افزار بهبود نظام پیشنهادها
  • دارای معماری سه لایه (۳-Layer) كاملاً مبتنی بر Web (اینترنت ، اینترانت)
  • مدیریت داده‌های اطلاعاتی Sql Server یا Oracle
  • زبان برنامه نویسی C# Net , با جدیدترین ابزارها از جمله Ajax
  • تعداد كاربران نامحدود
  • ارتباط با سایر سیستم ها :
  • ارتباط با سایر سیستم ها (از جمله سیستم های ارزیابی عملکرد کارکنان ، مدیریت دانش ، مالی و حقوق و دستمزد ، منابع انسانی ، اتوماسیون اداری ، پرتال سازمانی) از طرق مختلف قابل انجام می باشد که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  1. Web Service ها در سطح Application
  2. Viewها و Procedure ها در سطح Database
  3. Import/Export فایل در سطح Application

حوزه عملکرد

با توجه به گستره عملكرد سازمان‌ها و پراكندگی جغرافیایی آنها ، این سیستم می‌توانند هم بصورت دبیرخانه متمركز با گردش كار مختلف و هم بصورت چند دبیرخانه‌ای (توزیع شده) در سازمان پیاده‌سازی شده و جریان اطلاعات كاملی را برای هر روش داشته باشد. بنابراین هرنوع سازمانی با هرنوع جریان كاری می‌تواند با این سیستم كاركرده و نیازهای خود را برآورده سازد. 2معماری نرم افزار e1602665102315

پارامتریزه و قابلیت انعطاف :

با توجه به نوع سازمان و نحوه سیاست‌های درون سازمانی در اجرای نظام پیشنهادها كه منجر به تولید آیین‌نامه‌های مختلف با روش‌های مختلف در سازمان‌ها شده است ، نرم‌افزار مذكور به نحوی طراحی گردیده كه پاسخگوی كلیه نیازها بوده و براحتی قابل اجرا می‌باشد. مواردی همچون درصدها و ضرایب انواع پاداش‌ ، حق‌الزحمه‌ها ، شاخص‌های امتیازدهی ، انواع پیشنهاد ، زمینه‌ها و سطوح پیشنهاد و … براحتی قابل تعریف و تغییر هستند .

هدفمندی:

امید به پایداری و دوام هر سیستمی منوط به هدف‌دار بودن آن و داشتن برنامه ، جهت رسیدن به آن هدف می‌باشد. نظام پیشنهادها نیز از این امر مستثنی نبوده و داشتن برنامه هدف باید از جمله مولفه‌های اصلی ایجاد آن باشد كه در این نرم‌افزار امكان تعیین شاخص‌های هدف و برنامه مربوطه ، به شما داده می‌شود.

دانش داده‌ها و هوشمندی :

استفاده از موتور جستجوی فارسی با منطق فازی (Fuzzy Logic) ، از جمله جدیدترین متدولوژی‌های جهانی است كه نمونه آن در سایت‌های جستجوی حرفه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است و بهترین راه‌كار جهت جلوگیری از ارائه پیشنهادهای تكراری می‌باشد. پیاده‌سازی این روش در نرم‌افزار موجود ، باعث شده كه نگرانی‌های سازمان‌ها از بالا رفتن كاذب سرانه ارائه پیشنهاد تا حد زیادی مرتفع گردد. این جستجو هم می‌تواند توسط خود پیشنهاددهنده هنگام ارائه پیشنهاد و هم توسط دبیرخانه نظام انجام شود.

ردیابی :

ردیابی و كنترل پیوسته پیشنهاد توسط پیشنهاددهنده و پیگیری آن ، از مواردی است كه در آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی بموقع كمك بسزایی می‌كند .  
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.