نظام پیشنهادها پیشرفته

نظام پیشنهادها پیشرفته
4.8 out of 5 based on 17 votes.
  • داراي معماري سه لايه (3-Layer) كاملاً مبتني بر Web (اينترنت ، اينترانت)
  • مديريت داده‌هاي اطلاعاتي Sql Server یا Oracle
  • زبان برنامه نويسي C# Asp.Net , با جديدترين ابزارها از جمله Ajax
  • تعداد كاربران نامحدود
  • ارتباط با سایر سیستم ها : ارتباط با سایر سیستم ها (از جمله سیستم های ارزیابی عملکرد کارکنان ، مدیریت دانش ، مالی و حقوق و دستمزد ، منابع انسانی ، اتوماسیون اداری ، پرتال سازمانی) از طرق مختلف قابل انجام می باشد که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
   1-Web Service ها در سطح Application
   2-Viewها و Procedure ها در سطح Database
   3-Import/Export فایل در سطح Application
  • پشتیبانی از SSO : جهت Single Sign-On بودن سیستم نیز روش های مختلفی وجود دارد:
   1-استفاده از Windows Authentication
   2-استفاده از Sign-On در سیستم دیگر مانند پرتال سازمانی
   3-استفاده از بانک اطلاعاتی کاربران بطور مشترک برای تمامی سیستم ها
  • پیش بینی اجرای Partitioningبر روی دادهای بانک اطلاعاتی جهت کنترل سرعت سیستم بر اساس سال و دبیرخانه های مختلف جهت سیستم هایی که داده های انبوده داشته و حجم اطلاعات آنها زیاد می باشد.
  • كاملاً پارامتريك ، با قابليت تعريف مقادير و درصدهاي محاسباتي براي پاداش‌ها و حق الزحمه‌ها
  • قابليت اتصال به سيستم منابع انساني براي دريافت ليست پرسنل و چارت سازماني و سيستم مالي جهت ارسال پاداش‌هاي تصويبي
  • قابليت اتصال به سيستم‌هاي ديگر سازمان جهت اطلاع رساني سريع و خودكار به پيشنهاددهندگان ، كارشناسان ، مجريان و ... از جمله اتوماسيون اداري ، ارسال پست الكترونيك(E-Mail) ، پيام كوتاه (SMS)
  • قابليت انطباق با انواع نظام‌ پيشنهادها در كشور (نظام پيشنهادهاي سنتي و كايزني)
  • قابليت اجراي روش‌ دبيرخانه نظام بصورت متمركز و روش دبيرخانه‌هاي پراكنده (توزيعي)
  • قابليت اجراي انواع گردش كارهاي (Work Flow) مختلف در نظام پيشنهادها
   1-دبيرخانه و كميته راهبري نقش اصلي را داشته و كميته‌هاي تخصصي نقش كارشناسي را داشته باشند
   2-دبيرخانه مركزي نقش كنترلي را داشته و كميته‌هاي تخصصي نقش اصلي را داشته باشند
   3-دبيرخانه مركزي نقش پالايش كننده اوليه داشته و كميته‌هاي تخصصي نقش اصلي را داشته باشند
  • داشتن امنيت بالا به دلايل ذيل :
   1-معماري 3-Layer و امكان قراردادن هر لايه بصورت مستقل بر روي سرورهاي مختلف
   2-رعايت نکات SQL Injection در کليه فرم هاي نرم افزار
   3-استفاده از تكنولوژي Hashing (كد گذاري داده‌ها) در انتقال اطلاعات
   4-استفاده از Session بجاي متغيرهاي اصلي ، براي جلوگيري از نمايش در Cookieها
   5-استفاده از تكنولوژي Ajax
   6-استفاده از StoredProcedureها در بانك اطلاعاتي براي انجام تمامي عمليات ثبت و دريافت اطلاعات
  • انجام هر گونه تست امنیت نفوذ پذیری توسط شرکت های مختلف
  • داراي واسط كاربري (User Interface) ساده و بسيار آسان
  • امکان استفاده از يک دبيرخانه مرکزي جهت کنترل و سياست گذاري
  • قابليت تعريف دبيرخانه هاي فرعي به ازاء تمامي شرکت ها و موسسات زير مجموعه
  • قابليت تعريف کميته هاي مختلف براي هر يک از دبيرخانه هاي فرعي
  • قابليت تعريف اطلاعات هر مجموعه بطورمستقل جهت استفاده از سامانه بطور مستقل و پوشش حيطه عملکرد نظام پيشنهادها در آن مجموعه
  • قابليت تعميم و ارسال انواع پيشنهاد بين کميته ها و دبيرخانه هاي فرعي و مرکزي
  • قابليت دريافت و ثبت پيشنهاد بصورت الکترونيکي و دستي توسط پيشنهاددهندگان بطور فردي و گروهي
  • امکان ضميمه کردن فايل پيوست جهت تکميل کردن پيشنهاد
  • امکان ثبت پيشنهادهاي کاغذي و ... توسط افراد خاص و بنام خود پيشنهاددهنده
  • قابليت ارائه کد رهگيري ، مدت زمان بررسي و فرم اعلام وصول پيشنهاد بصورت پيام کوتاه يا پست الکترونيک به پيشنهادهنده
  • قابليت ارائه پيشنهادهاي مشابه بصورت هوشمند توسط سامانه بطور خودکار به پيشنهاددهنده جهت جلوگيري از ارائه پيشنهادهاي تکراري در کل سامانه و يا به ازاء هر دبيرخانه
  • امکان جستجوي ساده و پيشرفته بر اساس فيلدهاي مختلف اطلاعاتي پيشنهاد
  • امکان ايجاد بانک ايده جهت ارائه نظرات و توضيحات افراد خبره در سازمان براي هر پيشنهاد
  • امکان اتاق فکر جهت گفتگوی Online توسط کاربران
  • امکان تگ کردن (Like) پيشنهاد توسط افراد مختلف جهت نمايش مقبوليت و درجه اهميت پيشنهاد ارائه شده و همچنين تشخيص پر بيننده ترين پيشنهاد
  • امکان تگ کردن پيشنهادهاي خوانده شده و امکان ايجاد تگ اولويت براي هر پيشنهاد در کارتابل ها
  • دارا بودن کارتابل الکترونيکي براي تمامي ذينفعان در نظام پيشنهادها از جمله پيشنهاددهندگان ، کارشناسان ارزيابي ،مجريان ، دبيران و اعضاء کميته ها ، دبير اصلي نظام پيشنهادها و مدير سيستم و ...
  • دارا بودن انواع کارتابل پیگیری براي تمامی کارهای ارجاع شده جهت آگاهی از انجام آن
  • قابلیت به ترتیب کردن، جستجو و فیلترینگ قوی و پیشرفته در کارتابل ها
  • امکان مشاهده تمامي پيشنهادهاي ارائه شده و سوابق کاملي از آن و هچنين شناسنامه پيشنهاد توسط هر فرد جهت کنترل و پيگيري به لحظه توسط هر فرد و درج در پرونده افراد
  • امکان انجام انواع ارجاعات بصورت فردي يا گروهي براي تمامي افراد و کميته ها با اعلام مدت پاسخگويي و توضيحات لازم
  • امکان مديريت جلسات کميته ها و ارائه تمامي تصميمات متخذه در هر پيشنهاد و ثبت امتيازدهي و محاسبه پاداش ها در آن
  • انجام محاسبات پاداش ارزيابي و پاداش اثرات مالي پيشنهاد مطابق آئين نامه و تسهيم پاداش به افراد و کميته هاي مربوطه
  • امکان حضور و غياب افراد کميته و مدعوين در جلسه و ثبت ميزان حضور افراد
  • امکان برگزاري جلسات مجازي براي افراد کميته ها با دريافت نظرات هر فرد بصورت جداگانه
  • امکان هشدار دهي در تمامي کارتابل ها بصورت بصري (با تغيير رنگ فيلد تاريخ) در صورت اتمام مهلت تعيين شده
  • امکان هشدار دهي در تمامي کارتابل ها بصورت بصري (با تغيير رنگ فيلد وضعیت پیشنهاد) جهت امور پیگیری امور محوله
  • امکان ارجاع پيشنهاد بين کميته هاي يک دبيرخانه و همچنين ارجاع بين دبيرخانه هاي فرعي و دبيرخانه مرکزي جهت تصميم گيري در مراجع بالاتر
  • امکان ثبت خبر، مقاله ، شعار، روزنامه الکترونيک و تجارب اجرايي به ازاء هر دبيرخانه و همپنين ارائه آنها بصورت کلي براي تمامي دبيرخانه ها در صورت تائيد مرکز
  • امکان ارائه فراخوان (بذر پيشنهاد) بصورت کلي و يا به ازاء هردبيرخانه فرعي و همچنين امکان ارائه فرخوان هاي تخصصي براي واحدها ، افراد و کميته هاي خاص باتعيين مدت زمان فعال بودن هر فراخوان و فايل ضميمه
  • امکان ارائه هداياي غير نقدي به افراد با توجه به تعداد پيشنهادهاي ارائه شده و با انتخاب خود افراد
  • امکان نمايش پيشنهاددهنده هاي برتر به ازاء هر دبيرخانه با نمايش عکس و آمار عملکرد آنها
  • امکان درخواست تجديد نظر براي پيشنهادهاي رد شده
  • امکان نظر سنجي با طرح سوالات متنوع و دريافت پاسخ هاي افراد
  • امکان نمايش شرکت هاي برتر با توجه به شاخص هاي مورد نظر در داشبورد اوليه
  • امکان آرشيو اسناد نظام پيشنهادها از جمله مدارک پيشنهاد ، ارزيابي ها، صورتجلسات و ...
  • قابليت ارتباط مستقيم با دبيران کميته ها توسط کاربران
  • امکان ارسال پيام از جمله دستور جلسات به دبيران ، مديران و افراد مختلف در نظام پيشنهادها
  • امکان هشدار دهي و اطلاع رسانی به تمامی افراد و ذینفعان در سیستم نظام پیشنهادها از طریق ارسال SMS و Email
  • امکان نمايش آخرين تغييرات سامانه و همچنين ثبت آخرين بازديد هر فرد از سامانه
  • قابليت تعريف انواع شاخص ها ، پارامترهاي تصميم ، زمينه هاي پيشنهاد، انواع پيشنهاد ، انواع نقش ها و سطوح دسترسي آنها ، کارمندان ، چارت سازماني ، مدارک تحصيلي و بسياري از اطلاعات پايه ديگر
  • قابليت اتصال به پرتال و يا ايجاد لينک در سايت هاي داخلي شرکت ها
  • قابليت پيگيري کارتابل دبيران توسط تلفن همراه (Mobile Suggest)
  • قابليت ارائه پیشنهاد توسط پیشنهاددهنده از طریق تلفن همراه (Mobile Suggest)
  • قابلیت دریافت پیشنهاد از طریق SMS
  • قابلیت دریافت پیشنهاد از طریق اپراتورهای Call Center با ضمیمه کردن فایل صوتی
  • امکان اتاق فكر يا تالار گفتگوي مجازي با امكان تعيين افراد يا گروهها خاص به عنوان عضو و امكان تبادل نظر دو جانبه اعضا. (ساختار بصورت فروم)
  • هماهنگ سازي اطلاعات پرسنلي نظام پيشنهادها با اطلاعات پرسنلي شرکت ها بصورت آنلاين يا بروز رساني از طريق فايل
  • بروز رسانی کلیه اطلاعات سیستم از طریق بارگذاری فایل اکسل از جمله پیشنهادهای قبلی سازمان ، لیست کارکنان ، لیست واحدهای سازمانی ، مدارک تحصیلی ، سمت ها و ...
  • قابليت ارائه انواع گزارش کامل و جامع آماري و نموداري بر اساس مدل ارزيابي عملکرد نظام پيشنهادها و ارائه شاخص هاي مختلف
  • ارائه دریافت انواع خروجی به صورت فایل Excel , Word , Xml و ... در گزارشات ، جستجوها و تمامی لیست های سیستم در فرم ها
  • و بسیاری از امکانات و نيازها جهت تسهيل عمليات سامانه
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 4.76 (17 رای)