حسابداری مالی

مدیریت حسابداری مالی

(Resource Management)

قابلیت های زیر سیستم مدیریت حسابداری خدمات

  • تعیین اطلاعات پایه مالی شامل دوره مالی،گروه های حساب،انواع سند،سرفصل حساب(کدینگ مالی)،حسابهای شناور و …
  • امکان صدور اسناد حسابداری در چند سطح حساب (درختی) ، 3 سطح تفصیلی شناور و یک سطح مرکز هزینه بصورت پیش نویس، بررسی شده و قطعی
  • امکان صدور روکش سند در مقاطع مورد نظر
  • صدور اسناد حسابداری سیستمی بستن حسابها، اختتامیه و افتتاحیه
  • اخذ انواع گزارشات مالی مشتمل بر دفاتر حسابها، دفتر روزنامه، تراز آزمایشی و مرور حسابها
  • مدیریت دریافت و پرداخت چکهای دریافتنی و چکهای صادره و صدور سند حسابداری خودکار مبتنی بر شابلون تعیین شده
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.