abrano+

سازمان و تشکیلات

(Organization management)

درخواست دمو دانلود کاتالوگ

زیرسیستم سازمان و تشکیلات

  • در نرم‌افزار سازمان و تشکیلات، سطوح و ساختار سازمان تعریف می‌گردد و چارت سازمانی، پست‌ها و مشاغل و همچنین ترتیب قرارگیری آنها نیز مشخص می‌شود. همچنین موارد دیگری نظیر شرایط احراز پست‌ها و مشاغل مربوطه در این نرم‌افزار درج شده و مورد استفاده نرم‌افزار احکام پرسنلی قرار می‌گیرد.

ویژگی‌ها، امکانات و فرایندهای نرم افزار سازمان و تشکیلات

  • تعریف سطوح مختلف تشکیلات و ترتیب قرار گرفتن آنها تا سطح پست‌های قابل تصدی
  • تعریف انواع اطلاعات تكميلی مربوط به پست‌ها و واحد‌ها، جهت تکمیل مشخصات خاص آنها در سازمان
  • تعریف شغل‌های سازمان به همراه شرح و گروه شغل
  • امکان نگهداری شرایط احراز پست و شغل
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.