حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

( Payroll )

قابلیت های زیر سیستم حقوق و دستمزد

  • ثبت اوقات کارکرد، اضافه کاری، ماموریت، مرخصی، تعطیل کاری، شب کاری و نوبت کاری استخراج شده از سامانه ساعت تردد.
  • ثبت مزایا و کسور غیر مستمر برای کارکنان نظیر اقساط، مساعده، پاداش، پورسانت و …
  • صدور فیش حقوق کارکنان بصورت فردی یا گروهی مبتنی بر اطلاعات کارکرد، مزایا و کسور مستمر حکم و غیر مستمر.
  • اتصال به سیستم حسابداری و صدور سند حسابداری خودکار مبتنی بر شابلون تعیین شده.
  • تهیه فایل های بانک(جهت واریز به حساب کارکنان)، بیمه و دارایی.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.