abrano+

احکام پرسنلی

( Personnel and recruitment management )

درخواست دمو دانلود کاتالوگ

زیرسیستم احکام پرسنلی

 • در نرم‌افزار احکام پرسنلی، اطلاعات پرسنلی کارکنان و سوابق فعالیت آنها در سازمان ثبت و نگهداری می‌شود. شغل، سمت، رتبه، رسته و دیگر اطلاعات افراد شاغل در سازمان در این نرم‌افزار درج گردیده و به راحتی قابل دستیابی و گزارش‌گیری توسط مدیران منابع انسانی است. در این نرم‌افزار احکام کارگزینی افراد با توجه به پست‌های سازمانی آنها صادر می‌گردد و میزان حقوق دریافتی آنها بر اساس این اطلاعات مشخص شده و به نرم‌افزار حقوق و دستمزد ارسال می‌شود.

قابلیت های زیر سیستم احکام پرسنلی

 • مشاهده سوابق کاری هر یک از کارکنان
 • نگهداری سوابق تحصیلی و دوره‌های آموزشی
 • مشاهده وضعیت تاهل و افراد تحت تکفل هرکدام از کارکنان
 • امکان جستجوی موارد مورد نظر
 • مشاهده مشخصات مربوط به محل تولد و اطلاعات شناسنامه‌ای کارکنان
 • امکان ثبت رسته، رتبه و طبقه افراد
 • امکان ثبت شغل، سمت و چارت سازمانی افراد
 • درج میزان و نوع حقوق دریافتی کارکنان
 • امکان صدور حکم کارگزینی با در نظر گرفتن پست‌های سازمانی
 • امکان اضافه کردن کارکرد از فایل حضور و غیاب با فرمت دلخواه
 • امکان تعریف حکم گروهی کارکنان
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.