حسابداری انبار

( Inventory Accounting )

درخواست دمو دانلود کاتالوگ

حسابداری انبار

مفهوم حسابداری انبار به عنوان یک امکان مهم در مبحث محاسبه بهای تمام شده ناخالص در زمان فروش کالا و در نتیجه محاسبه سود و زیان ناخالص هر کالا دارای اهمیت بسیار زیادی است . در صنعت خرده فروشی محاسبه بهای تمام شده با توجه به تعدد بسیار زیاد تراکنشهای خرید و فروش و حجم زیاد عملیات و همچنین استثنائات در فرایندها همچون موجودی منفی که به علت امکان فروش کالا علی رغم عدم موجودی سیستمی اتفاق می افتد و دیگر موارد بسیار پیچیده است .
روش های مختلفی برای حسابداری انبار و محاسبه موجودی کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته وجود دارد که چند روش استاندارد آن در نرم افزار حسابداری سبز قابل ارائه است . روش میانگین موزون انباشته ، روش میانگین موزون متحرک و روش فایفو که با توجه به مدل مورد نظر هر سازمان قابل پیاده سازی است . رویکردهای محاسبه نیز می تواند به دو روش باشد : روش ادواری و روش دائمی که در نرم افزار حسابداری انبار سبز می توان از هر دو روش استفاده نمود .

ویژگی ها ، امکانات و فرایندهای نرم افزار مدیریت حسابداری انبار

  • امکان محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته به روش میانگین موزون انباشته
  • امکان محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته به روش میانگین موزون متحرک
  • امکان محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته به روش فایفو
  • امکان فیلتر نمودن محاسبه بهای تمام شده بر اساس بازه زمانی ، شعب ، محل ، نوع تامین ،
  • امکان محاسبه بهای تمام شده برای خلاصه کاردکس ریالی ، مشروح کالا و موجودی پایان دوره
  • امکان محاسبه خلاصه کاردکس ریالی و مشروح کاردکس ریالی به تفکیک بازه زمانی ، شعب ، محل ، نوع تامین و نوع سند و برای یک یا چند کالای خاص یا همه کالاها

منافع نرم افزار حسابداری انبار

جا نمایی قفسه با استفاده از نرم افزار حسابداری انبار می توان بهای تمام شده کالای فروش رفته را طی بازه زمانی خاص محاسبه نمود که در نتیجه می توان سود ناخالص هر کالا و همچنین سود ناخالص کل فروش کالاها را بدست آورد . این سود ناخالص در نهایت در سیستم مالی برای بدست آوردن سود عملیاتی و سود خالص مورد نیاز است .
حسابداری انبار با استفاده از نرم افزار حسابداری انبار سبز این امکان وجود دارد که بهای تمام شده را حتی در زمانی که موجودی تعدادی کالاها منفی است محاسبه نمود و این موضوع باعث عدم تعیین سود ناخالص نگردد .
گزارش های منابع انسانینرم افزار حسابداری انبار کمک می کند تا موجودی ریالی کالاها در هر زمان مشخص گردد و بتواند در مواردی همچون تسویه حساب با انباردار مورد استناد قرار گیرد .
آیا نیاز دارید با سامانه و راهکارهای حسابداری انبار بیشتر آشنا شوید؟

    تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.