abrano+

خزانه شعب

( Branch Treasury )

درخواست دمو دانلود کاتالوگ

قابلیت های زیر سیستم خزانه شعب

خزانه شعب بخشی از سازمان فروشگاهی است که تسویه حساب های مربوط به صندوقداران در آنجا انجام شده و کلیه وجوهات دریافتی توسط صندوقداران به خزانه فروشگاه تحویل می گردد . این وجوهات شامل وجه نقد ، چک های دریافتی ، برگه ها و گزارشات دریافتی از دستگاه های کارتخوان بانکی ، بن ها و موارد دیگر می شود . مدیر خزانه مسئولیت صدور سند تسویه حساب صندوقداران روی صندوق های فروشگاه را دارد و Z صندوق ها را گرفته و مشخص می گردد که صندوقدار در شیفت کاری خود چه میزان وجوهات دریافت داشته و باید به خزانه تحویل دهد .
خزانه شعب$$
خزانه شعب
در نرم افزار خزانه شعب ، بین وجوهات دریافتی ثبت شده توسط صندوقدار و گزارش Z گرفته شده از صندوق مغایرت گیری انجام شده و کسری و اضافه صندوقداران مشخص می گردد . در نهایت پس از اصلاحیه های لازم در سند خزانه شعب و پس از تایید سیتواسیون فروشگاه ، یک سند حسابداری به صورت پیش نویس و خودکار بر اساس ضابطه های مشخص شده در نرم افزار حسابداری ایجاد می گردد . در واقع کل فروش و عملیات مربوط به صندوق ها در یک سند حسابداری تجمیع شده و روز کاری بسته می شود .

ویژگی ها ، امکانات و فرایندهای نرم افزار خزانه شعب

  • امکان مشاهده و اصلاح تحویل وجوه به خزانه صندوقداران
  • امکان گزارش صفرهای گرفته شده روی صندوق های فروشگاه
  • امکان مغایرت گیری بین تحویل وجوه خزانه صندوقداران و گزارش صفر صندوق ها
  • امکان گزارش گیری از کسر و اضافه صندوقداران بر اساس بازه زمانی خاص
  • امکان گزارش تحویل وجوه خزانه بر اساس بازه زمانی به تفکیک فروشگاه و صندوقدارها
  • امکان درج سند اصلاحیه تراکنش

منافع نرم افزار خزانه شعب

جا نمایی قفسه با استفاده از نرم افزار خزانه شعب می توان تسویه حساب صندوقداران را به صورت دقیق و شفاف ثبت نمود و از اشتباهات یا سواستفاده افراد جلوگیری نمود .
جا نمایی قفسه با استفاده از این نرم افزار می توان به صورت تفکیک شده تمامی وجوهات دریافتی از صندوقداران را با گزارش سیستمی مقایسه نمود و کسر و اضافه آنها را مشخص نمود .
برنامه پرداخت متمرکز با استفاده از این نرم افزار می توان به سرعت سند فروش روزانه فروشگاه را ثبت نمود . نتیجه نهایی مطابق با ضابطه های حسابداری در سیستم مالی ثبت می گردد و نیازی به ثبت سند مجزا برای تراکنش ها یا صفر صندوقها نمی باشد
آیا نیاز دارید با سامانه و راهکارهای خزانه شعب بیشتر آشنا شوید؟

    تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.