مدیریت اموال

(Asset Management)

درخواست دمو دانلود کاتالوگ

قابلیت های زیر سیستم مدیریت اموال

  • ثبت اطلاعات دارایی های ثابت نظیر ساختمان مال، آسانسورها و پله برقی ها، تجهیزات تاسیساتی و فنی و سایر تجهیزات و صدور شماره اموال.
  • گروه بندی درختی اموال و تعیین روش محاسبه استهلاک.
  • ثبت اطلاعات خرید اموال و انجام عملیات بهره برداری، کنار گذاری موقت، جابجایی، فروش، تعمیرات اساسی، اسقاط، حذف و اهداء دارایی.
  • تعیین محل استقرار، مرکز هزینه و تحویل گیرنده دارایی.
  • محاسبه استهلاک دارایی ها بصورت فردی و گروهی.
  • اتصال به سیستم حسابداری و صدور سند حسابداری خودکار مبتنی بر شابلون تعیین شده.
  • گزارش تاریخچه عملیات دارایی و صورت خلاصه استهلاک دارایی
شما همواره می توانید سایر قابلیت های این سامانه جامع را در نرم افزار یکپارچه فروشگاهی سبز افزار را مطالعه کنید و اطلاعات کامل کسب کنید
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.