مدیریت اطلاعات پایه

سيستم مديريت انبار

(Warehouse Management System)

قابلیت های ویژه

    1. استفاده از ابزارهاي مبتني بر بارکد يا تكنولوژي RFID قابليت هاي بسياري را در جهت شناسايي موجوديت هاي مختلفي در انبار به ما مي دهد كه از جمله آنها مي توان به اطلاعات کالاها ، اطلاعات محصولات ترکيبي و اطلاعات تهيه کنندگان اشاره كرد
    1. طبقه بندي و كد گذاري كالاها در يك سازمان از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد چرا كه بخشهاي مختلف سازمان با آن درگير بوده و از آن استفاده مي‌كنند. اين سيستم با ديگر زير سيستم ها در ارتباط بوده و به ‌آنها سرويس مي‌دهد. علاوه بر اين سيـستم مديريت انبار و كالا با ارائه حقوق دسترسي، امكان جدا سازي كالاهاي مربوط‌ به هر انبار و غرفه را نيز دارد.
    1. انبار محل تجمع يا ذخـيره سازي اقـلامي اسـت كه موجودي‌ هاي درون آن براي ارضـاي نيـازها و تقاضاهاي آتي مصرف مي‌گردند. انبار در موسسات توليدي ، خدماتي و بازرگاني به‌عنوان ‌يك حلقه ارتباطي بين توليد و مصرف‌ و توزيع‌ و هم چنين حلقـه ارتـباطـي بين خريد و فروش مواد ‌و كالا و خدمات محسوب مي‌شود. فرآيندهاي زير سيستم مديريت ‌انبار به شكل كلي شامل تحويل‌گرفتن كالا ، نگهداري‌كالا و هم‌چنين تحويل دادن و كنـتـرل موجـودي‌ هـاي‌ درون انـبار ‌مي‌گردد.
    1. در يك سيستم كامل انبار ، ورود كالا، خروج كالا ، انتقال كالا و فروش کالا و … بطور كامل ثبت و نگهداري شده و قابليت ره گيري را خواهد داشت.

زیر سیستم های مدیریت انبار

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.