abrano+

مدیریت جانمایی و چیدمان کالا

(Location and Arrangement Management System)

درخواست دمو دانلود کاتالوگ

نرم افزار مدیریت جانمایی و چیدمان کالا

کالاها در انبارهای فروشگاه و همچنین در سطح فروش مطابق با برنامه های فروش و همچنین در انبار با توجه به فضاهای مورد نظر و امکان قرارگرفتن کالاهای مختلف در کنار هم ، جانمایی و چیدمان می گردند . در این سیستم انبارها ، محل استقرار قفسه ها و جانمایی کالاها در قفسه ها و فضاهای چیدمان مشخص گردیده و کد گذاری می گردند . در زمان دریافت کالاها در انبار این سیستم کمک می کند تا مسئول مربوطه به راحتی فضایی که باید کالا در آنجا مستقر گردد را پیدا نماید . همچنین در زمان ارسال کالا به شعبه یا انباری دیگر میتوان از این امکان استفاده نمود و مسئول مربوطه بسیار سریع می تواند مکان استقرار کالاها را بیابد .

ویژگی ها ، امکانات و فرایندهای نرم افزار مدیریت جانمایی و چیدمان کالا

مدیریت جانمایی کالا
  • معرفی انواع قفسه با توجه به ابعاد آن و تعداد ردیف و ستون قفسه
  • معرفی محل استقرار قفسه ها در انبار و فروشگاه
  • معرفی قفسه ها و کد گذاری آن ها
  • ثبت مکان قفسه بر اساس محل استقرار
  • ثبت انواع قفسه ها
  • ثبت ترتیب قفسه ها در انبار و فروشگاه
  • ثبت برندهای متعلق به هر قفسه
  • ثبت جانمایی کالاها در قفسه ها

منافع نرم افزار مدیریت جانمایی و چیدمان کالا

گزارش های منابع انسانی با استفاده از نرم افزار جانمایی و چیدمان کالا در انبار می توان از اشتباهات مربوط به چیدن کالاهای متفاوت در کنار هم که منجر به خراب شدن آنها می گردد جلوگیری نمود .
جا نمایی قفسه با استفاده از این نرم افزار می توان به مسئول انبار کمک نمود تا بتواند چیدمان دقیق و منظمی برای کالاها در انبار داشته باشد . در نتیجه جستجوی کالاها زمان ارسال کالا به شعب و انبارهای دیگر با سرعت بیشتری صورت می گیرد
گزارش های منابع انسانی این نرم افزار کمک می کند تا مسئول چیدمان کالا در سطح فروش به راحتی مکان هر کالا را مشخص نموده و چیدمان کالاها سریعتر و راحت تر انجام گردد . همچنین راهنمای فروش می تواند به مشتریان در پیدا نمودن کالاهای مورد نظرشان کمک نموده . همچنین از این امکان می توان در نرم افزار کیوسک مشتریان استفاده نمود تا مشتریان محل قرارگیری کالاها را از طریق آن پیدا نمایند .
سایر زیر سیستم های نرم افزار جامع فروشگاهی را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.