مدیریت حسابداری

مدیریت حسابداری

(Accounting management)

نرم افزار حسابداری به عنوان قلب یک مجموعه نرم افزاری یکپارچه محسوب می گردد و در نهایت مدیران باید عملکرد مالی سازمان را بر اساس گزارشات اخذ شده از نرم افزار حسابداری ارزیابی نمایند . عملیات زیر سیستم های دیگر که منتج به نتایج مالی می گردد در این نرم افزار به صورت اسناد حسابداری خودکار ثبت شده و در گزارشهای مالی متنوع منعکس می گردد . این گزارشات مبنای مراودات مالی با اشخاص بوده و همچنین عملکرد مالی و در نهایت سود و زیان ویژه سازمان مشخص می گردد .
حسابداری مالی
حسابداری-طبقه بندی
در نرم افزار حسابداری سبز ساختار کدینگ بصورت n لایه بوده و علاوه بر سطوح گروه و کل و معین می توانیم برای هر حساب سطوح جزء معین نیز در چند سطح تعریف کنیم . یعنی یک حساب می تواند در سطح معین باشد و حساب دیگر در سطح جزء معین ۱ و یا جزء معین n تعریف گردد . همچنین می توانیم ارتباط تفضیلی های شناور را در سه سطح با معین یا زیر معین های مختلف ایجاد نمود . در نهایت شعب زیر مجموعه سازمان نیز به عنوان مراکز هزینه در سیستم حسابداری تعریف می گردند .
در نرم افزار حسابداری سبز تعریف کدینگ مالی هر سازمان بنا به سلیقه مدیران مالی آن مجموعه قابل تعریف بوده و کدینگ بصورت ثابت و غیر قابل تغییر نیست . پس از تعریف کدینگ سازمان از طریق یک سند میانی ( شابلون سند ) عملیات زیر سیستم های دیگر که نتایج مالی دارند به کدینگ مالی مرتبط می گردند و طی آن مشخص می گردد که با هر عملیات در اسناد سایر زیر سیستم ها ، چه نوع سند خودکاری در حسابداری ایجاد شده و چه آرتیکلهایی به عنوان بدهکار و بستانکار در آن ثبت گردد .
جا نمایی قفسه
اسناد حسابداری
اسناد حسابداری خودکاری که بصورت پیش نویس ایجاد شده اند توسط کارشناسان و مدیران مالی بررسی و کنترل شده و در صورت تایید از کارتابل اسناد پیش نویس خارج شده و تبدیل به اسناد حسابداری می گردند و در گزارشات مالی قابل مشاهده خواهند بود . در برخی گزارشات می توان از امکان گزارشات مالی با احتساب اسناد پیش نویس کنترل شده نیز استفاده نمود . علاوه بر اسناد خودکار ، برای عملیاتی که در سیستم یکپارچه زیر سیستمی برای آن وجود ندارد ، می توان اسنادی را بصورت دستی ایجاد نمود .

ویژگی ها ، امکانات و فرایندهای نرم افزار مدیریت حسابداری

 • تعيين اطلاعات پايه حسابداري نظير دوره مالي, گروه هاي حساب, انواع سند حسابداري, تعيين ساختار ترازنامه و صورت سود و زيان ، تعيين انتقال مانده حساب مورد نظر به حسابي ديگر در عمليات پايان دوره مالي و …
 • معرفي سرفصل حسابهاي مالي بصورت درختي (تعريف حسابها تا سطوح دلخواه) و تعيين کدينگ مالي سازمان بر اساس ساختار مورد نظر و گزارش كتابچه كدينگ سازمان.
 • امکان جستجو و نمايش سرفصل حسابهاي مالي به طرق مختلف (جستجو ، جدولي و درختي) جهت تسهيل در انتخاب هر حساب و تسريع فرآيند ثبت اسناد حسابداري.
 • تعيين گروه‏ها و حساب‏هاي عطف (تفصيلي شناور) به منظور جلوگيري از تعاريف تكراري و تهيه تراز هر يك به سادگي نظير كاركنان، اشخاص، دفاتر مديريت، صندوق‏ها، حساب‏هاي بانكي، تنخواه گردان و …
 • معرفي گروه‏ها و حساب‏هاي عطف جديد كه در ساير سيستم‏ها وجود ندارند نظير جاري شركاء و نظير آن.
 • استفاده از حساب‏هاي مالي و حساب‏هاي عطف در ثبت اسناد حسابداري.
 • صدور اسناد حسابداري بصورت پيش نويس و پيمايش مراحل گردش کار هر سند تا صدور سند قطعي حسابداري که مشتمل بر مراحل بازسازي و مرتب سازي، کنترل و صدور سند قطعي حسابداري مي‏باشد.
 • ثبت آرتيكل هاي حسابداري بصورت مجموعه اي از حسابهاي عطف نظير اشخاص از يك فايل.
 • كپي از اسناد دلخواه و ويرايش نسخه جديد آن بنا بر نياز كاربر.
 • طبقه بندي اسناد حسابداري (تخصصي كردن حوزه‏هاي عملياتي متفاوت در سازمان مالي).
 • ادغام اسناد و توليد سند واحد .
 • امكان مرتب سازي شماره اسناد به ترتيب تاريخ و شماره و اختصاص شماره سند جديد.
 • امكان جستجوي اسناد حسابداري براساس كليه خصوصيات سند و آرتيكل هاي آن.
 • قابليت صدور اسناد حسابداري براي مراكز و شعب با توجه به سطح دسترسي کاربر.
 • امکان صدور عمليات پايان دوره مالي شامل اسناد سود و زيان ، اختتاميه و افتتاحيه بصورت خودکار.
 • امكان صدور اسناد حسابداري عملياتي بصورت خودكار بر اساس الگوي اسناد پيش‏نويس تعريفي (شابلون صدور سند خودكار) نظير خريد، فروش، انواع دريافت و پرداخت و …
 • صدور اسناد خلاصه حسابداري بصورت ماهانه.
 • مرور كليه حسابها اعم از حسابهاي مالي و حسابهاي عطف و تركيبي از هر دو در مقاطع زماني دلخواه.
 • تهيه انواع گزارش‏هاي متنوع مالي در مقاطع زماني دلخواه نظير دفاتر مالي(دفتر حسابهاي كل، معين و …)، دفاتر روزنامه(ريز/خلاصه)، انواع متنوع ترازهاي آزمايشي و …
 • تهيه صورت سود و زيان و ترازنامه (صورتهاي مالي) براساس ساختار تعريف شده.
 • امکان ارسال و ذخيره كليه گزارشات به تمامي فرمتهاي رايج از جملهHtml,Word,Excel,Pdf,Text

منافع نرم افزار مدیریت حسابداری

جا نمایی قفسه با استفاده از نرم افزار حسابداری برای عملیاتی که در دیگر زیر سیستم ها انجام می گردد ( مطابق با شابلون سند و کدینگ مالی ) بصورت خودکار اسناد حسابداری مرتبط ایجاد شده و نیاز به ثبت اسناد بصورت دستی نمی باشد . در نتیجه علاوه بر کاهش نیروهای انسانی در بخش مالی دقت و سرعت ثبت اسناد حسابداری بسیار بیشتر می شود .
جا نمایی قفسه با استفاده از این نرم افزار می توان به سرعت گزارشات مالی دقیق و متنوعی را اخذ نمود تا برای تصمیم گیری های آتی در اختیار مدیران ارشد قرار گیرد . با گزارشات مرور جامع حساب ها می توان بصورت ماتریسی و جامع گزارشات حساب ها را بصورت مناسبی در سطوح مختلف اخذ نمود .
جا نمایی قفسه با استفاده از این نرم افزار می توان گزارشات مالی را بصورت پیوسته مشاهده نمود و با توجه به یکپارچه بودن پایگاه داده نرم افزار، برای دریافت گزارشات نیاز به اخذ گزارشات مختلف از پایگاه داده سالهای مالی مجزا نمی باشد .
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.