abrano+

مدیریت خرید و قیمت گذاری کالا

(Purchase and pricing management )

درخواست دمو دانلود کاتالوگ

قابلیت های مدیریت خرید و قیمت گذاری کالا

سیـستـم خرید جـهت انـجـام امـور خـرید از سـیسـتم های مدیریت کالا و انـبار، مدیریت ارتباط با مشتری و حسابداری سرویس دریافت می‌کند. ازطرفی سیستم هایی چون فروش نیز از سرویس گیرندگان این سیستم به حساب می‌آیند.
خرید به دو روش گرم و سرد می تواند در یک فروشگاه زنجیره ای انجام گردد . در صورتی که برای خرید از امکان سفارش گذاری استفاده گردد و تامین کننده مطابق با سفارش فروشگاه کالاها را ارسال و تحویل نماید خرید سرد محسوب می شود و در صورتیکه خرید بدون سفارش فروشگاه باشد و کالاها مطابق با نیاز فروشگاه و در زمان تحویل فاکتور گردد خرید گرم خواهد بود.
در روش خرید سرد پس از سفارش گذاری کالاها ، تامین کننده اقدام به آماده سازی و ارسال سفارش به انبار مرکزی یا شعب مربوطه می نماید . در انبارهای مربوطه مطابق با تعداد سفارش کالاها رسید انبار شده و دریافت می گردد . رسید انبار با توجه به قراردادهای تامین کننده یا سند سفارش ریالی شده و رسید خرید در بازرگانی برای آن صادر می گردد . فروش گرم
فروش سرد
در روش خرید گرم با توجه به اینکه سفارشی وجود ندارد مطابق با نیاز فروشگاه کالاها به تعداد درخواستی در انبار از تامین کننده دریافت می گردد و مطابق با قرارداد تامین کننده قیمت خرید ها در رسید خرید بازرگانی درج می گردد . همچنین در صورتیکه قرارداد با تامین کننده وجود نداشته باشد می توان از سند تعیین قیمت خرید برای قیمت گذاری کالاها در بازرگانی استفاده نمود .
این امکان وجود دارد که برای کالاهای بدون قرارداد در سند خرید بتوان قیمت فروش را به صورت تابعی از قیمت خرید محاسبه نمود و همچنین کسورات و اضافات خرید را روی اقلام به روش های مختلف سرشکن نموده و در نهایت رند نمودن قیمت ها را نیز با روش های مختلف انجام داد .

ویژگی ها ، امکانات و فرایندهای نرم افزار خرید و قیمت گذاری کالا

 • امکان ثبت سند خرید و درج قیمت خرید مطابق با مصوبه یا سفارش یا آخرید فاکتور فروشنده
 • امکان تغییر قیمت خرید کالاها در سند خرید با توجه به قیمت به روز مصوب
 • امکان ثبت پروموشن خرید و به روز رسانی آن در سند خرید
 • امکان ثبت خرید اقلام خاص با موجودی منفی
 • امکان چاپ لیبل کالا با توجه به تعداد کالاهای موجود در سند خرید
 • امکان ثبت سند خرید و قیمت گذاری فروش به صورت تابعی از قیمت های خرید
 • امکان چاپ اتیکت برای کالاهای موجود در سند خرید و یا کالاهای تغییر قیمت یافته در سند خرید
 • امکان ثبت سند خرید ارزی
 • امکان ثبت سند مرجوع خرید
 • امکان ثبت سند مرجوع خرید ارزی
 • امکان ثبت سند تخفیف تعدیلی
 • امکان ثبت سند هزینه
 • امکان ارسال پیام کوتاه به تامین کنندگان
 • گزارش قیمت خرید کالا
 • گزارش تاریخچه قیمت خرید کالا
 • گزارش سابقه خرید
 • گزارش سابقه خرید از تامین کننده
 • گزارش سابقه مرجوع خرید
 • گزارش سابقه مرجوع خرید به تامین کننده
 • گزارش ارزیابی خرید
 • گزارش ارزیابی سفارشات

منافع نرم افزار خرید و قیمت گذاری کالا

جا نمایی قفسه با استفاده از نرم افزار مدیریت خرید و قیمت گذاری کالا می توان با توجه به قراردادهای خرید کالا و بر اساس سفارش گذاری های انجام شده ، اسناد رسید انبار فروشگاه را پس از تایید به صورت خودکار تبدیل به اسناد خرید در بخش بازرگانی نمود .
جا نمایی قفسه این نرم افزار کمک می کند تا محاسبه قیمت های فروش با توجه به کسورات و اضافات در نظر گرفته شده در هر فاکتور خرید از تامین کننده باشد . این موارد روی اقلام فاکتور سرشکن شده و قیمت خرید واقعی کالا مشخص گردد
جا نمایی قفسه با استفاده از این نرم افزار می توان قیمت گذاری کالاها را به صورت تابعی از قیمت خرید در نظر گرفت تا هیچگاه با مشکل فروش زیر قیمت خرید مواجه نباشیم . همچنین رند نمودن قیمت فروش کالاها به روش های مختلف می تواند کار کاربران را برای تعیین فروش نهایی تسهیل نماید .
آیا نیاز دارید با سامانه و راهکارهای مدیریت خرید و قیمت گذاری کالا بیشتر آشنا شوید؟

  تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.