مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین

(Supply Chain Management)

قابلیت های ویژه

  • مديريت زنجیره تامین در سازمان هاي مختلف داراي اهميت زيادي مي‌باشد. در حقيقت كليه امور خريد اقلام مصرفي و سرمايه‌اي در يك سازمان بر عهده اين سيستم مي‌باشد.اين سيستم از سيستم‌هاي لجستيك به حساب آمده و با زيرسـيستم هاي زيادي در ارتباط مي‌باشد.
  • سيـستـم خريد جـهت انـجـام امـور خـريد از سـيسـتم هاي مديريت كالا و انـبار، مديريت ارتباط با مشتري و حسابداري سرويس دريافت مي‌كند. ازطرفي سيستم هايي چون فروش نيز از سرويس گيـرندگان اين سيـستـم به حساب مي‌آيـند.

زیر سیستم های مدیریت زنجیره تامین

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.