مدیریت اطلاعات پایه

مدیریت زنجیره تامین

(Supply Chain Management)

قابلیت های ویژه

  • مدیریت زنجیره تامین در سازمان های مختلف دارای اهمیت زیادی می‌باشد. در حقیقت كلیه امور خرید اقلام مصرفی و سرمایه‌ای در یك سازمان بر عهده این سیستم می‌باشد.این سیستم از سیستم‌های لجستیك به حساب آمده و با زیرسـیستم های زیادی در ارتباط می‌باشد.
  • سیـستـم خرید جـهت انـجـام امـور خـرید از سـیسـتم های مدیریت كالا و انـبار، مدیریت ارتباط با مشتری و حسابداری سرویس دریافت می‌كند. ازطرفی سیستم هایی چون فروش نیز از سرویس گیـرندگان این سیـستـم به حساب می‌آیـند.

زیر سیستم های مدیریت زنجیره تامین

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.