مدیریت مالی

مدیریت مالی

(Financial Management)

قابلیت های ویژه

  • مدیریت مالی و حسابداری به عنوان مغز و هسته مرکزی نرم افزارهای یکپارچه مطرح هستند. در نهایت تمامی فرایندهای انجام گرفته در زیر سیستم های مختلف از جمله خرید، فروش، انبار، اعتبارات مشتریان، کارکنان و دیگر موارد که اثر مالی دارند باید در سیستم حسابداری ثبت شده و مدیران مالی با گزارش گیری های مختلف از نرم افزار مالی می توانند وضعیت سلامت سازمان خودشان را بررسی و گزارشات کلان سازمان را به مدیران ارشد ارائه نمایند .
  • در نرم افزارهای حسابداری مالی جدید تلاش بر این است که تمام عملیات ثبت اسناد مختلف بصورت خودکار انجام گرفته و کمترین نیاز به ثبت عملیات بصورت دستی و توسط کارکنان باشد . با خودکارسازی فرایند ثبت اسناد و عملیات مالی علاوه بر سرعت و دقت بالایی که در انجام این فعالیت ها صورت می گیرد، کاهش هزینه های نیروی انسانی بخش مالی را شاهد خواهیم بود و در نتیجه سودآوری فروشگاه افزایش خواهد یافت.

زیر سیستم های مدیریت مالی

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.