مدیریت مشتریان و فروش

مدیریت مشتریان و فروش

(Customer management and sales)

قابلیت های ویژه

  1. يكي از مهمترين شاخصه هاي هر مجموعه تجاري موفق جلب رضايتمندي مشتريان و تبليغ و جذب افراد بيشتري براي استفاده از خدمات آن مي باشد. مشتريان (customer) به دو دسته مشتريان موجود و مشتريان جديد تقسيم مي شوند كه برنامه ريزي هاي انجام شده در ارتقاء ارتباط با مشتريان موجود و جلب نظر افراد جديد براي پيوستن به اين مجموعه مي باشد.
  1. از مهمترين اهداف سيستم اطلاعاتي مديريت ارتباط مشتري بايد ثبت و نگهداري اطلاعات كاملي و قابل اعتماد و بروز شده اي از مشتريان موجود مي باشد تا دسترسي و پردازش آنها توسط مدير مربوطه به راحتي انجام پذير بوده و تحليل ها و vision فروش قابل اعتمادتر باشد.
  1. اطلاعات اين سيستم از منابع مختلف و با تكنيك هاي مختلف جمع آوري شده و قابليت هاي مختلفي جهت كنترل داده ها در جهت عدم تكراري بودن و … به كاربر داده مي شود.
  1. مديريت حساب مشتريان ، جذب مشتريان و سيستم ارائه جوايز باعث افزايش فروش و ارتقاء سطح سرويس دهي به مشتريان مي شود.
  1. از قابليت هاي ديگر اين سيستم ارتباط آن با سيستم هاي ديگر و دريافت اطلاعات از آنها مي باشد كه در صورت استفاده از استاندارهاي موجود امكانپذير مي باشد.
  1. تحقق “مديريت فروش بر مبناي اطلاعات” نياز به امكانات ، جهت شناخت بازار دارد . بدين منظور سيستم فروش اطلاعات جامع نسبت به كالاهاي قابل فروش ، مشتريان ، وضعيت اعتباري مشتري و پراكندگي جغرافيائي حوزه هاي فعاليت ايشان را بدست مي دهد .
  1. با بهره گيري از اين سيستم مي توانيد كليه درخواست هاي مشتريان و ضعيت آنها در هر مرحله ، كليه تعهدات قطعي نسبت به مشتريان ، تراز ريالي مشتريان و موجودي انبار را در هر لحظه داشته باشيد . اطلاعات به روز فرصت مديريت مناسب فروش را بهمراه مي آورد.

زیر سیستم های مدیریت مشتریان و فروش

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.