پورتال تامین کنندگان

(Supplier Portal )

درخواست دمو دانلود کاتالوگ

قابلیت های پورتال تامین کنندگان

این سامانه مبتنی بر وب بوده و به پورتال تامین کنندگان این امكان را میدهد كه بصورت لحظه ای موجودی اقلام مرتبط با خود را كنترل نموده و براساس نقاط سفارش تعیین شده، خود اقدام به تامین اقلام مورد نیاز نماید. این امكان بعنوان یك لینك روی پورتال یا فروشگاه مجازی سازمان قرار گرفته و با ورود كاربر و تعیین سطح دسترسی آن تحقق می یابد. کاربر می تواند گزارش فروش خالص اقلام مرتبط با خود را در مقاطع زمانی دلخواه تهیه نموده و از اقلام پرفروش و کم فروش خود اطلاع پیدا کند. این رویه به وی این امکان را میدهد که سطح كالای مورد نظر را مدیریت نموده و نیز منابع خود را صرف تامین اقلام پرفروش نماید كه در نهایت منجر به افزایش سود حاصله برای طرفین خواهد شد.
هدف اصلی از اجرای این سامانه، كاهش مراجعات حضوری تامین كننده به دفتر مركزی و شعبات فروشگاهی و جلوگیری از افزایش تعداد كارشناس مسئول در بخش های ذیربط، كاهش خطای انسانی و نهایتا تسریع در روند فرآیندهای شناسایی و پذیرش تامین كنندگان و محصولات جدید، دریافت فایل محصولات و معرفی اقلام و صدور مصوبه تامین جنس، سفارش و ارسال جنس به انبار شعبات، اطلاع رسانی به تامین كننده در خصوص اقلام مصوبه و میزان فروش این اقلام و نهایتا عملیات مالی در خصوص صدور اعلامیه بستانكار تامین كننده می باشد.
تامین کنندگان

ویژگی ها ، امکانات و فرایندهای نرم افزار مدیریت قراردادهای تامین کالا

 • ورود تامین كننده به سامانه از طریق ورود نام كاربری و رمز عبور ، جهت شناسایی وی و تعیین حیطه بندی اطلاعات.
 • مشاهده قراردادهای جاری تامین جنس به همراه تاریخچه هر یك از آنها تحت عنوان مصوبه تامین جنس اعم از كمیسیونی و قطعی.
 • امكان معرفی اقلام جدید و تكمیل فرم مربوطه و نیز الحاق كاتالوگ، تصاویر، توضیحات و مستندات مربوطه و ارسال آن جهت رؤیت در كارتابل اقدامگر مربوطه در بازرگانی و نهایتا بررسی و پذیرش كالا.
 • امكان بارگذاری و ارسال فایل تكمیل شده محصولات مورد توافق به فرمت مشخص شده اكسل.
 • كنترل موجودی اقلام مصوبه در شعبات مختلف.
 • خلاصه و مشروح گردش اقلام مصوبه در شعبات مختلف و سرجمع كل شعبات.
 • مشاهده اقلامی از مصوبه كه در انبار هر شعبه به نقطه سفارش رسیده اند بهمراه میزان سفارش هر كالا و آلارم یادآوری تامین جنس.
 • گزارش میزان فروش رفته از هر جنس و تعیین كمیسیون سهم فروشگاه در دوره پرداخت مورد نظر بهمراه سایر كسورات در خصوص اقلام مصوبه قراردادهای كمیسیونی.
 • گزارش مقدار وارده و برگشت از خرید بصورت تعدادی و ریالی متاثر از قیمتهای مورد توافق در دوره پرداخت مورد نظر در خصوص اقلام مصوبه قراردادهای خرید قطعی.
 • مشاهده اسناد تسویه دوره پرداخت اقلام كمیسیونی یا قطعی، صادره توسط واحد مالی و تائید نهایی تامین كننده مبنی بر قبول محاسبات سند صادره كه این تائیدیه تامین كننده می تواند پیش نیاز اعلامیه بستانكار وی و صدور چك آن باشد.
 • امكان تغییر رمز عبور بنا به صلاحدید كاربر.
 • پذیرش تامین كنندگان جدید و تكمیل فرم مربوطه و دریافت مستندات مورد نیاز و كاتالوگ محصولات جهت بررسی و كنترل كارشناسان بازرگانی.
 • امكان برقراری ارتباط با سامانه الكترونیكی نظام پیشنهادها جهت نظرسنجی، دریافت پیشنهادها و انتقادات، …

منافع نرم افزار پورتال تامین کنندگان

جا نمایی قفسه با استفاده از نرم افزار پورتال تامین کنندگان می توان ارتباط بهتری را با تامین کنندگان ایجاد کرده و تامین کننده نیز به لحظه به اطلاعات مربوط به موجودی و فروش کالاهای خود در شعبات مختلف سازمان دسترسی خواهد داشت .
ارسال سفارش با استفاده از این نرم افزار تامین کننده می تواند از میزان سفارش های فروشگاه و شعبات اطلاع پیدا نموده و نیاز به چاپ و ارسال سفارش به تامین کننده نیست .
جا نمایی قفسهاین نرم افزار کمک می کند تا سرعت تامین کالا در فروشگاه ها افزایش یافته و همچنین مراودات مالی بین فروشگاه و تامین کننده با شفافیت زیاد و به سرعت صورت گیرد .
آیا نیاز دارید با سامانه و راهکارهای پورتال تامین کنندگان بیشتر آشنا شوید؟

  تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.