پورتال تامین کنندگان

(Supplier Portal )

درخواست دمو دانلود کاتالوگ

قابلیت های پورتال تامین کنندگان

این سامانه مبتنی بر وب بوده و به پورتال تامین کنندگان این امکان را میدهد که بصورت لحظه ای موجودی اقلام مرتبط با خود را کنترل نموده و براساس نقاط سفارش تعیین شده، خود اقدام به تامین اقلام مورد نیاز نماید. این امکان بعنوان یک لینک روی پورتال یا فروشگاه مجازی سازمان قرار گرفته و با ورود کاربر و تعیین سطح دسترسی آن تحقق می یابد. کاربر می تواند گزارش فروش خالص اقلام مرتبط با خود را در مقاطع زمانی دلخواه تهیه نموده و از اقلام پرفروش و کم فروش خود اطلاع پیدا کند. این رویه به وی این امکان را میدهد که سطح کالای مورد نظر را مدیریت نموده و نیز منابع خود را صرف تامین اقلام پرفروش نماید که در نهایت منجر به افزایش سود حاصله برای طرفین خواهد شد.
هدف اصلی از اجرای این سامانه، کاهش مراجعات حضوری تامین کننده به دفتر مرکزی و شعبات فروشگاهی و جلوگیری از افزایش تعداد کارشناس مسئول در بخش های ذیربط، کاهش خطای انسانی و نهایتا تسریع در روند فرآیندهای شناسایی و پذیرش تامین کنندگان و محصولات جدید، دریافت فایل محصولات و معرفی اقلام و صدور مصوبه تامین جنس، سفارش و ارسال جنس به انبار شعبات، اطلاع رسانی به تامین کننده در خصوص اقلام مصوبه و میزان فروش این اقلام و نهایتا عملیات مالی در خصوص صدور اعلامیه بستانکار تامین کننده می باشد.
تامین کنندگان

ویژگی ها ، امکانات و فرایندهای نرم افزار مدیریت قراردادهای تامین کالا

 • ورود تامین کننده به سامانه از طریق ورود نام کاربری و رمز عبور ، جهت شناسایی وی و تعیین حیطه بندی اطلاعات.
 • مشاهده قراردادهای جاری تامین جنس به همراه تاریخچه هر یک از آنها تحت عنوان مصوبه تامین جنس اعم از کمیسیونی و قطعی.
 • امکان معرفی اقلام جدید و تکمیل فرم مربوطه و نیز الحاق کاتالوگ، تصاویر، توضیحات و مستندات مربوطه و ارسال آن جهت رؤیت در کارتابل اقدامگر مربوطه در بازرگانی و نهایتا بررسی و پذیرش کالا.
 • امکان بارگذاری و ارسال فایل تکمیل شده محصولات مورد توافق به فرمت مشخص شده اکسل.
 • کنترل موجودی اقلام مصوبه در شعبات مختلف.
 • خلاصه و مشروح گردش اقلام مصوبه در شعبات مختلف و سرجمع کل شعبات.
 • مشاهده اقلامی از مصوبه که در انبار هر شعبه به نقطه سفارش رسیده اند بهمراه میزان سفارش هر کالا و آلارم یادآوری تامین جنس.
 • گزارش میزان فروش رفته از هر جنس و تعیین کمیسیون سهم فروشگاه در دوره پرداخت مورد نظر بهمراه سایر کسورات در خصوص اقلام مصوبه قراردادهای کمیسیونی.
 • گزارش مقدار وارده و برگشت از خرید بصورت تعدادی و ریالی متاثر از قیمتهای مورد توافق در دوره پرداخت مورد نظر در خصوص اقلام مصوبه قراردادهای خرید قطعی.
 • مشاهده اسناد تسویه دوره پرداخت اقلام کمیسیونی یا قطعی، صادره توسط واحد مالی و تائید نهایی تامین کننده مبنی بر قبول محاسبات سند صادره که این تائیدیه تامین کننده می تواند پیش نیاز اعلامیه بستانکار وی و صدور چک آن باشد.
 • امکان تغییر رمز عبور بنا به صلاحدید کاربر.
 • پذیرش تامین کنندگان جدید و تکمیل فرم مربوطه و دریافت مستندات مورد نیاز و کاتالوگ محصولات جهت بررسی و کنترل کارشناسان بازرگانی.
 • امکان برقراری ارتباط با سامانه الکترونیکی نظام پیشنهادها جهت نظرسنجی، دریافت پیشنهادها و انتقادات، …

منافع نرم افزار پورتال تامین کنندگان

جا نمایی قفسه با استفاده از نرم افزار پورتال تامین کنندگان می توان ارتباط بهتری را با تامین کنندگان ایجاد کرده و تامین کننده نیز به لحظه به اطلاعات مربوط به موجودی و فروش کالاهای خود در شعبات مختلف سازمان دسترسی خواهد داشت .
ارسال سفارش با استفاده از این نرم افزار تامین کننده می تواند از میزان سفارش های فروشگاه و شعبات اطلاع پیدا نموده و نیاز به چاپ و ارسال سفارش به تامین کننده نیست .
جا نمایی قفسهاین نرم افزار کمک می کند تا سرعت تامین کالا در فروشگاه ها افزایش یافته و همچنین مراودات مالی بین فروشگاه و تامین کننده با شفافیت زیاد و به سرعت صورت گیرد .
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.