پورتال تامین کنندگان

پورتال تامین کنندگان

(Supplier Portal )

اين سامانه مبتني بر وب بوده و به تامين كننده اين امكان را ميدهد كه بصورت لحظه اي موجودي اقلام مرتبط با خود را كنترل نموده و براساس نقاط سفارش تعيين شده، خود اقدام به تامين اقلام مورد نياز نمايد. اين امكان بعنوان يك لينك روي پورتال يا فروشگاه مجازي سازمان قرار گرفته و با ورود كاربر و تعيين سطح دسترسي آن تحقق مي يابد. کاربر مي تواند گزارش فروش خالص اقلام مرتبط با خود را در مقاطع زماني دلخواه تهيه نموده و از اقلام پرفروش و کم فروش خود اطلاع پيدا کند. اين رويه به وي اين امکان را ميدهد که سطح كالاي مورد نظر را مديريت نموده و نيز منابع خود را صرف تامين اقلام پرفروش نمايد كه در نهايت منجر به افزايش سود حاصله براي طرفين خواهد شد.
تامین کنندگان
هدف اصلي از اجراي اين سامانه، كاهش مراجعات حضوري تامين كننده به دفتر مركزي و شعبات فروشگاهي و جلوگيري از افزايش تعداد كارشناس مسئول در بخش هاي ذيربط، كاهش خطاي انساني و نهايتا تسريع در روند فرآيندهاي شناسايي و پذيرش تامين كنندگان و محصولات جديد، دريافت فايل محصولات و معرفي اقلام و صدور مصوبه تامين جنس، سفارش و ارسال جنس به انبار شعبات، اطلاع رساني به تامين كننده در خصوص اقلام مصوبه و ميزان فروش اين اقلام و نهايتا عمليات مالي در خصوص صدور اعلاميه بستانكار تامين كننده مي باشد.

ویژگی ها ، امکانات و فرایندهای نرم افزار مدیریت قراردادهای تامین کالا

 • ورود تامين كننده به سامانه از طريق ورود نام كاربري و رمز عبور ، جهت شناسايي وي و تعيين حيطه بندي اطلاعات.
 • مشاهده قراردادهاي جاري تامين جنس به همراه تاريخچه هر يك از آنها تحت عنوان مصوبه تامين جنس اعم از كميسيوني و قطعي.
 • امكان معرفي اقلام جديد و تكميل فرم مربوطه و نيز الحاق كاتالوگ، تصاوير، توضيحات و مستندات مربوطه و ارسال آن جهت رؤيت در كارتابل اقدامگر مربوطه در بازرگاني و نهايتا بررسي و پذيرش كالا.
 • امكان بارگذاري و ارسال فايل تكميل شده محصولات مورد توافق به فرمت مشخص شده اكسل.
 • كنترل موجودي اقلام مصوبه در شعبات مختلف.
 • خلاصه و مشروح گردش اقلام مصوبه در شعبات مختلف و سرجمع كل شعبات.
 • مشاهده اقلامي از مصوبه كه در انبار هر شعبه به نقطه سفارش رسيده اند بهمراه ميزان سفارش هر كالا و آلارم يادآوري تامين جنس.
 • گزارش ميزان فروش رفته از هر جنس و تعيين كميسيون سهم فروشگاه در دوره پرداخت مورد نظر بهمراه ساير كسورات در خصوص اقلام مصوبه قراردادهاي كميسيوني.
 • گزارش مقدار وارده و برگشت از خريد بصورت تعدادي و ريالي متاثر از قيمتهاي مورد توافق در دوره پرداخت مورد نظر در خصوص اقلام مصوبه قراردادهاي خريد قطعي.
 • مشاهده اسناد تسويه دوره پرداخت اقلام كميسيوني يا قطعي، صادره توسط واحد مالي و تائيد نهايي تامين كننده مبني بر قبول محاسبات سند صادره كه اين تائيديه تامين كننده مي تواند پيش نياز اعلاميه بستانكار وي و صدور چك آن باشد.
 • امكان تغيير رمز عبور بنا به صلاحديد كاربر.
 • پذيرش تامين كنندگان جديد و تكميل فرم مربوطه و دريافت مستندات مورد نياز و كاتالوگ محصولات جهت بررسي و كنترل كارشناسان بازرگاني.
 • امكان برقراري ارتباط با سامانه الكترونيكي نظام پيشنهادها جهت نظرسنجي، دريافت پيشنهادها و انتقادات، …

منافع نرم افزار پورتال تامین کنندگان

جا نمایی قفسه با استفاده از نرم افزار پورتال تامین کنندگان می توان ارتباط بهتری را با تامین کنندگان ایجاد کرده و تامین کننده نیز به لحظه به اطلاعات مربوط به موجودی و فروش کالاهای خود در شعبات مختلف سازمان دسترسی خواهد داشت .
ارسال سفارش با استفاده از این نرم افزار تامین کننده می تواند از میزان سفارش های فروشگاه و شعبات اطلاع پیدا نموده و نیاز به چاپ و ارسال سفارش به تامین کننده نیست .
جا نمایی قفسهاین نرم افزار کمک می کند تا سرعت تامین کالا در فروشگاه ها افزایش یافته و همچنین مراودات مالی بین فروشگاه و تامین کننده با شفافیت زیاد و به سرعت صورت گیرد .
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.